Anna Kordzińska-Grabowska

18 posts
Psycholog, oligofrenopedagog, specjalizuje się w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci do 6 r.ż. Autorka wielu scenariuszy i artykułów z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą. Ostatnio zaangażowana w pracę nad standardami diagnozy dzieci z doświadczeniem migracji. Kochająca czytać i dyskutować.