Współpraca

Zachęcamy do aktywnego udziału w pracach redakcji badania.net.

Jeśli masz lekkie pióro i chciałbyś/łabyś opisywać wyniki badań naukowych z interesującej Cię dziedziny, napisz do nas na @mparzuchowski i załącz próbkę swojego tekstu wraz z oryginalnym artykułem źródłowym. Twoje streszczenie nie powinno przekraczać 600 słów a badanie powinno być opublikowane w recenzowanym czasopiśmie naukowym (peer-reviewed).

Po zredagowaniu Twój tekst pojawi się na naszej stronie podpisany Twoim imieniem i nazwiskiem oraz adresem strony WWW (jeśli taką posiadasz).
Zapraszamy do współpracy!