Ucieczka z pułapki utopionych kosztów

Dzieci nadają innym ludziom mniejszy priorytet, niż dorośli

Rodzinna tajemnica schizofrenii

white pig on brown soil

Kogo poświęcimy dla większego dobra?

World

Czytaj dalej

Rodzinna tajemnica schizofrenii

Wyobraź sobie dwanaścioro rodzeństwa – samo to jest już wyzwaniem prawda? Dołóż do tego chorobę ojca. Sprawa się komplikuje. A jak dorzucisz…