Jakub Piaskowski

2 posts
Student IV roku psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Sopocie.