Monika Zielińska

4 posts
Absolwentka dietetyki oraz żywienia człowieka i oceny żywności SGGW a obecnie doktorantka w Katedrze Żywienia Człowieka SGGW oraz wolontariuszka w Fundacji Bank Mleka Kobiecego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się się wokół roli żywienia podczas ciąży i dzieciństwa, mleka kobiecego i laktacji, uwarunkowań sposobu żywienia oraz psychologii poznawczej. Prywatnie miłośniczka teatru i dobrej książki.