Karmienie piersią a struktura mózgu

By: David D

Mózg jest centrum dowodzenia naszego ciała – odbiera, przetwarza i generuje reakcje na bodźce, w nim zachodzą procesy uczenia się oraz rodzą się myśli i marzenia. Jest nie tylko najważniejszym narządem w organizmie, ale również ma najszybsze tempo wzrostu – w drugim roku życia osiąga już 83% objętości mózgu dorosłego człowieka! Właściwy rozwój mózgu i jego funkcji w dużym stopniu zależy od optymalnej podaży składników odżywczych i stymulacji środowiskowej w pierwszych miesiącach i lata życia dziecka.

Najwłaściwszą metodą żywienia niemowląt jest karmienie piersią, a w pierwszym półroczu życia – wyłączne karmienie piersią, czyli tylko i wyłącznie mlekiem kobiecym (bez podawania nawet czystej wody). Karmienie piersią nie tylko zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób w dzieciństwie i dorosłym życiu dziecka, ale też pozwala osiągnąć lepszy stopień rozwoju poznawczego. Zespół badaczy z Kanady postanowił sprawdzić czy wpływa też na rozwój strukturalny mózgu.

Profesor Tomas Paus ze współpracownikami przebadali 571 nastolatków wieku od 12 do 18 lat uczestniczących w panelu badawczym Saguenay Youth Study. W analizie wyników badacze uwzględniali wpływ czynników zakłócających dotyczących okresu ciąży i parametrów urodzeniowych oraz statusu socjoekonomicznego rodziny dziecka (połowa badanych była narażona na wpływ tytoniu w okresie prenatalnym). Aby osiągnąć postawiony cel badacze ocenili retrospektywnie ich sposób żywienia w niemowlęctwie (m. in. długość i wyłączność okresu karmienia piersią), inteligencję ogólną za pomocą Skali Inteligencji Weschlera dla Dzieci oraz przeprowadzili neuroobrazowanie mózgu metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Badacze skoncentrowali się na grubości kory mózgowej w 7 regionach związanych z procesami poznawczymi (czołowym polu wzrokowym, lewej przyśrodkowej korze przedczołowej, brzuszno-bocznej korze przedczołowej, grzbietowo-bocznej lewej połowie kory czołowej, górnym i dolnym płaciku ciemieniowym, lewym zakręcie kątowym i prawej części kory potylicznej).

Okazało się, że długość okresu wyłącznego karmienia piersią korelowała dodatnio z grubością kory mózgowej w górnym i dolnym płaciku ciemieniowym, ale tylko po skorygowaniu o wpływ płci i wieku – po uwzględnieniu pozostałych czynników zakłócających związek zanikał. Kora ciemieniowa jest rejonem odpowiedzialnym za umiejętności wzrokowoprzestrzenne i organizację percepcyjną. Autorzy wykazali również na związek pomiędzy długością okresu wyłącznego karmienia piersią a ogólnym IQ (ale nie werbalnym) po uwzględnieniu czynników zakłócających. Co ciekawe nie odnotowali bezpośredniej zależności między grubością kory a IQ.

Według badaczy może to wynikać z większej zawartości długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (LC PUFA), zwłaszcza kwasu dokozaheksaenowego (DHA) w mleku kobiecym w porównaniu z mieszankami mlekozastępczymi. Badania post mortem przeprowadzone w grupie niemowląt, które zmarły na SIDS wykazały, że niemowlęta karmione piersią miały wyższą zawartość DHA w mózgu i korze móżdżku w porównaniu do niemowląt karmionych sztucznie. Grubość kory mózgowej odzwierciedla cechy tkanki nerwowej, zwłaszcza gęstość i wielkość neuronów, dendrytów, aksonów i komórek glejowych. W badaniach na modelach zwierzęcych udowodniono, że DHA odgrywa ważną rolę w neurogenezie, a suplementacja zwiększa liczbę neuronów z dłuższymi aksonami oraz jest kluczowe dla rozwoju wzroku. Większe spożycie DHA z mlekiem kobiecym podczas karmienia wyłącznego może poprawić wzrost neuronów, zwiększyć liczbę komórek glejowych i usprawnić unaczynienie mózgu. Ponadto, DHA może ograniczyć zmniejszenie liczby neuronów na drodze apoptozy.

Karmienie piersią wiąże się też ze zwiększeniem poziomu prolaktyny i oksytocyny we krwi karmiących mam. Są to hormony odpowiedzialne między innymi za zachowania opiekuńcze oraz uczucie spokoju i błogości, co może korzystnie wpływać na rozwój więzi między dzieckiem a matką, a w konsekwencji na zachowania rodzicielskie i rozwój poznawczy dziecka. Jest to tylko część powodów dla których warto karmić piersią, a bezsprzecznie jest to najlepsza inwestycja w zdrowie i przyszłość dziecka!

Więcej informacji:
Kafouri, S., Kramer, M., Leonard, G., Perron, M., Pike, B., Richer, L., Toro, R., Veillette, S., Pausova, Z., Paus, T. (2013). Breastfeeding and brain structure in adolescence. International Journal of Epidemiology, 42 (1), 150-159. doi: 10.1093/ije/dys172
(C) Zdjęcie David D
PEŁNY TEKST ARTYKUŁU
Print Friendly, PDF & Email
Total
0
Shares
3 comments
  1. Nie rozumiem kobiet, które mając pokarm świadomie rezygnują z karmienia piersią w pierwszym roku życia dziecka :)

    1. Zapewne robią to z niewiedzy, albo co gorsza ktoś wprowadził w błąd, doradzając, że tak jest lepiej dla dziecka. Autentycznie spotkałam się sama z radą lekarza aby zakończyć karmienie piersią jeszcze przed pierwszymi urodzinami dziecka. Widzę, że jest mnóstwo kobiet, które kochają karmienie piersią (ja do nich należę), ale otoczenie nie sprzyja, odradza, wyśmiewa.

      1. Nie widzę żadnych negatywnych stron karmienia piersią w pierwszym roku życia :) Sama jestem matką i ubolewam nad tym, że straciłam pokarm po niespełna roku.

Comments are closed.

Related Posts