Katarzyna Fedko

3 posts
Absolwentka Psychologii w Zarządzaniu i Zarządzania Strategicznego na Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie studentka Psychologii na SWPS. Zawodowo zajmuje się obszarem Human Resources koordynując międzynarodowe projekty związane m.in. rozwojem przywództwa w organizacji, redesignem organizacyjnym, cyklem ocen rocznych, siatkami wynagrodzeń, rozwojem kompetencji pracowniczych, badaniem satysfakcji pracowników, rekrutacjami czy planowaniem szkoleń. W czasie wolnym, niezależnie od pory roku, można spotkać ją w górach zjeżdżającą, wspinającą się lub wędrującą.