Szczęśliwi kanciarze

Wydaje się wam, że przyczyny nieuczciwego zachowania pracowników kryją się w niezadowoleniu lub rozczarowaniu pracą? Wyniki badań opisanych na łamach „Psychological Science”, dowodzą, że źródłem problemu może być… radość.

Lynne Vincent z Cornell Univeristy i jej zespół w dwóch eksperymentach wykazali, że studenci w pozytywnym nastroju z większą łatwością odrzucali ogólnie przyjęte normy dotyczące uczciwości i w konsekwencji kradli więcej pieniędzy niż studenci w neutralnym nastroju.

„Pod wpływem radości zwiększa się elastyczność poznawcza, która pozwala nam przeformułować i zracjonalizować nieuczciwe zachowanie w taki sposób, że nie będziemy czuli się z jego powodu winni” – tłumaczy Vincent.

To odkrycie sugeruje, że powszechne przekonanie o tym, że szczęśliwi ludzie są mniej skłonni do nieuczciwości niż nieszczęśliwi, możemy odłożyć do lamusa.

ResearchBlogging.org

Więcej informacji:
Vincent LC, Emich KJ, & Goncalo JA (2013). Stretching the moral gray zone: positive affect, moral disengagement, and dishonesty. Psychological science, 24 (4), 595-9 PMID: 23467185
Artykuł ukazał się również drukiem na łamach ostatniego numeru magazynu Focus Coaching w dziale Psychopedia.
Print Friendly, PDF & Email
Total
0
Shares
3 comments
  1. Zaraz – co to znaczy “pozytywny nastrój” zwłaszcza w opozycji do “neutralnego” ?

    1. Pozytywny nastrój możemy określić jako wzrost natężenia emocji pozytywnych przy jednoczesnym osłabieniu emocji negatywnych. Nastrój neutralny to stan równowagi tych dwóch rodzajów emocji.

      1. czyli określasz nastrój posługując się pojęciami wektorowymi. Zawsze mi się wydawało że to raczej kwestia wielkości skalarnych.

Comments are closed.

Related Posts