Psychologia

O mężach i żonach

Jak ludzie radzą sobie ze stresem? Czy istnieją w tej kwestii istotne różnice między płciami? Czy rodzaj stresora ma wpływ na reakcję stresową? Badanie (w którym udział wzięło 60 par małżeńskich) opublikowane w Health Psychology pokazuje, że tak.

W starannie zaprojektowanym i przeprowadzonym badaniu manipulowano rodzajem stresora – stresorem sprawczym (informację o słabej inteligencji werbalnej) oraz stresorem wspólnotowym (niezgodą z partnerem). Badacze mierzyli ciśnienia krwi i rytm akcji serca w odpowiedzi na tak wzbudzone stresory.

Zgodnie z przewidywaniami Smith, Gallo, Goble, Ngu i Stark okazało się, iż żony silniej reagują na zagrożenie wspólnotowe – na niezgodę z mężem – natomiast zagrożenie sprawcze nie wpływało istotnie na poziom ich stresu. Odwrotną zależność zaobserwowano u mężów – dla nich istotniejszym stresorem, który powodował wzrost ciśnienia i akcji serca, była informacja o niskiej inteligencji werbalnej, natomiast niezgoda z żoną nie wpływała na poziom stresu.

Wyniki są zgodne z wcześniejszymi wynikami, iż kobiety są wrażliwe na te stresory, które wzbudzają motyw wspólnotowości, natomiast mężczyźni są bardziej uwrażliwieni na te stresory, które wzbudzają aspekty sprawcze.
Więcej informacji:
(C) Zdjęcie from unsplash.com by Gades Photography

Smith, T. W., Gallo, L. C., Goble, L., Ngu, L. Q., Stark, K. A. (1998). Agency, communion, and cardiovascular reactivity during marital interaction. Health Psychology, 17, 537-545.

Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Aleksandra Szymków

Jest doktorem psychologii, adiunktem w katedrze psychologii społecznej sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Association for Psychological Science, European Association of Experimental Social Psychology oraz Human Behavior and Evolution Society. Współtworzy Laboratorium Poznania Społecznego działające w obrębie sopockiego SWPS. Główne obszary zainteresowań badawczych to poznawcza psychologia społeczna, procesy ucieleśnionego i sytuowanego poznania, psychologia ewolucyjna.