Czy wiesz, że? Środowisko

Możesz obliczyć swój ślad ekologiczny

Autor: Agata Kukwa

Ile planet byłoby potrzebnych gdyby wszyscy prowadzili taki styl życia jak Ty? Sprawdź jak bardzo jesteś (nie)ekologiczny. Ślad ekologiczny (ang. ecological footprint) jest miarą zapotrzebowania człowieka na zasoby ekosystemu ziemskiego. Stanowi porównanie stopnia eksploatacji zasobów naturalnych ze zdolnością planety do ich regeneracji.

W 2006 roku średni ślad ekologiczny człowieka wynosił 1.44 planety. Oznacza to, że zużywamy dobra naturalne znacznie szybciej niż są wytwarzane w naturze. Pierwszy model obliczania śladu ekologicznego opracował 1992 roku Mathis Wackernagel w ramach swojej rozprawy doktorskiej na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej.

Obliczenie śladu ekologicznego na stopniu państwowym, dla całego kraju jest niezwykle skomplikowane i wymaga gigantycznej ilości danych. Dlatego raporty w tym zakresie wydawane są zawsze z 3-letnim opóźnieniem. Według ostatniego, wydanego w 2009, zawierającego dane z roku 2006 Polska jest na 38 miejscu w skali świata (185 państw), nie jest więc najgorzej.

Wiele krajów prowadzi badania i analizy mające na celu niezależne sprawdzenie słuszności metod.. Naukowcy pokazują, że zastosowanie różnych metod obliczeniowych daje różne wyniki, często odwrotne niż w stosowanym oficjalnie modelu. 

Swój ślad ekologiczny możesz w przybliżeniu obliczyć tutaj w oryginalnej wersji angielskiej, oraz w wersji polskiej tutaj.

Więcej informacji:
Global Footprint Network, Research and Standards Department, 24 November 2009 Ecological Footprint Atlas 2009
Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Agata Kukwa

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Magister technologii ochrony środowiska, inżynier ochrony i zarządzania środowiskiem. Obecnie doktorantka w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się nowymi technologiami oraz stymulowaniem działalności innowacyjnej w Polsce.