Psychologia

Ekscentryzm popłaca

Dlaczego utwory Lady Gagi są tak popularne? Czy ocena jakości utworu muzycznego czy plastycznego nie powinna przebiegać tak samo niezależnie od tego jak oceniamy jego autora? Jak się okazuje ocena dzieła sztuki prowadzi do innych wniosków w zależności od tego ile wiemy o artyście, który je stworzył.
Wijnand Van Tilburg z Uniwersytetu w Southampton oraz Eric Igou z Uniwersytetu w Limerick postanowili sprawdzić, jak informacje o ekscentryzmie autora wpłyną na ocenę jego prac. W jednym z eksperymentów poproszono osoby badane o ocenę obrazu „Słoneczniki” namalowanego przez  Vincenta van Gogha, informując tylko połowę z badanych o tym, że autor samodzielnie odciął sobie cześć ucha. Okazało się, że tego rodzaju wzmianka o ekscentrycznym zachowaniu malarza prowadziła do bardziej pozytywnej oceny jego dzieła. W drugim eksperymencie prace nieistniejącego autora oceniono wyżej, gdy uczestnicy dowiedzieli się, że uchodził za ekscentryka.

Warunkiem koniecznym do wystąpienia odkrytego przez nas efektu jest umiejętne przekonanie odbiorców o ekscentryzmie autora” -piszą naukowcy na łamach „European Journal of Social Psychology”

Dlaczego ekscentryzm autora miałby zwiększać lubienie jego dzieła? W umysłach ludzi stereotyp artysty to często rodzaj kreatywnego geniusza, który wymyka się konwenansom, zatem informacja o ekscentryczności autora zwiększa szanse na przypisanie mu artystycznego talentu.

Więcej informacji:
Van Tilburg, W. A. P., & Igou, E. R. (2014). From Van Gogh to Lady Gaga: Artist eccentricity increases perceived artistic skill and art appreciation. European Journal of Social Psychology, 44, 93-103.
(C) Zdjęcie Robert Judge
Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Konrad Bocian

Doktor psychologii, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii moralności, wpływu języka na poznanie i emocje oraz agresji. W wolnym czasie fan serii PES, magazynu Polityka, kolarstwa górskiego oraz pokera w wersji Texas Hold'em.