Twarz osoby “nierestrykcyjnej” – rozwiązanie

W artykule „Przygoda na jedną noc czy związek na całe życie” zaprosiliśmy naszych czytelników do udziału w badaniu, dzięki któremu chcieliśmy zreplikować efekty uzyskane przez dr Boothroyd – czy potrafimy rozpoznać twarz osoby rozwiązłej seksualnie.

Na nasze zaproszenie w sumie odpowiedziało 91 osób, w tym 62 kobiety i 29 mężczyzn. Poniżej przedstawiamy rezultaty naszej naukowej zabawy.

Badanie polegało na zdecydowaniu, która z dwóch prezentowanych osób jest bardziej otwarta na związki krótkotrwałe, jednonocne zbliżenia oraz seks bez miłości? W eksperymencie wykorzystano zdjęcia kompozytowe, stanowiące połączenie od 14 do 17 fotografii osób, które na podstawie wyników Kwestionariusza Orientacji Socjoseksualnej (ang. Sociosexual Orientation Inventory) zostały podzielone na “restrykcyjne” oraz “nierestrykcyjne”. Zacznijmy od analizy wyników ocen twarzy męskiej.


(C) źródło: (Boothroyd, Jones, DeBruine, Perrett, 2008)

24 kobiety (38,7%) uznały, że jest to osoba ze zdjęcia A, podczas gdy 38 pań (61,3%) zdecydowało, że jest to mężczyzna przedstawiony na zdjęciu B. Oceny panów nie różniły się od szacunków ankietowanych pań: 11 mężczyzn (37,9%) wybrało zdjęcie A, zaś 18 panów (62,1%) wskazało fotografię B. Jak się okazuje przedstawiciele obu płci mylą się w typowaniu rozwiązłego mężczyzny: internauci w większości błędnie wskazali osobę o lekkim podejściu do spraw seksu, miłości i związków – to mężczyzna przedstawiony na zdjęciu A, nie zaś B jak wskazali internauci, preferuje krótkoterminowe relacje bez zobowiazań.

W drugiej kolejności czytelnicy oceniali twarz kobiecą.


(C) źródło: (Boothroyd, Jones, DeBruine, Perrett, 2008)

32 kobiety (51,6%) uznały, że do osób „nierestrykcyjnych” możemy zaliczyć kobietę ze zdjęcia A, zaś 30 (48,4%) zdecydowało się na wybór pani ze zdjęcia B. I tym razem panowie byli bardzo zgodni z szacunkami ankietowanych pań: 16 mężczyzn (55,2%) wybrało zdjęcie A, a 13 (44,8%) zdjęcie B. Oceny twarzy kobiecej musiały sprawić czytelnikom więcej problemów, ponieważ odpowiedzi (poprawne i błędne) rozłożyły się prawie równomiernie, ze wskazaniem na odpowiedź prawidłową – w tym zadaniu twarz kobiety „nierestrykcyjnej” przedstawiała fotografia A.

Podsumowując, z przeprowadzonej ankiety wynika, że większość ankietowanych myli się w rozpoznaniu rozwiązłego mężczyzny, choć potrafią wskazać nierestrykcyjną kobietę (przynajmniej na poziomie losowania). Co ciekawe, między ocenami kobiet i mężczyzn nie zanotowaliśmy żadnych istotnych statystycznie różnic.

Niestety nie udało się nam zreplikować wyników uzyskanych przez dr Lyndę Boothroyd. Oczywiście nasze badanie nosi raczej znamiona zabawy niż naukowego podejścia, choćby dlatego, że większość ankietowanych mogła domyślić się hipotezy badania zapoznając się uprzednio z omówieniem wyników oryginalnego badania ;-)

Niemniej bardzo dziękujemy za udział w naszej zabawie!

Print Friendly, PDF & Email
Total
0
Shares
Related Posts