Psychologia

Czy mężczyźni są zabawniejsi od kobiet?

Wokół poczucia humoru kobiet i mężczyzn panuje przekonanie, które zakłada wyższość panów w umiejętności rozbawiania najbliższego otoczenia. Niestety dowodów naukowych potwierdzających tę hipotezę, jest niewiele. Laura Mickes oraz jej zespół postanowili rozstrzygnąć międzypłciowy spór i sprawdzić, czy panowie rzeczywiście są zabawniejsi od kobiet?

Według niektórych teorii ewolucyjnych poczucie humoru ma konkretne zastosowanie i wiąże się z możliwością zaimponowania potencjalnemu partnerowi lub partnerce. Znajduje to potwierdzenie w badaniach, które wykazały, że kobiety preferują mężczyzn potrafiących je rozbawić, natomiast panowie wybierają kobiety, które śmieją się z ich żartów (Li, Griskevicius, Durante, Jonason, Pasisz & Aumer, 2009).

Nie ma jednak żadnych dowodów, które tłumaczyłyby, dlaczego mężczyźni mieliby być zabawniejsi od kobiet. Właśnie dlatego Laura Mickes postanowiła sprawdzić, czy stereotyp zabawniejszych mężczyzn jest prawdziwy i wynika z rzeczywistych obserwacji jakich na co dzień dokonują ludzie, czy może jest mitem, który funkcjonuje, ponieważ spostrzegamy świat w sposób systematycznie zniekształcony.

Mickes i jej koledzy zaprosili do pierwszego badania 16 kobiet i 16 mężczyzn, których poprosili o podpisanie, w jak najbardziej zabawny sposób, 20 obrazków pochodzących z gazety The New Yorker. Na to zadanie badani otrzymali 45 minut. Po jego zakończeniu badacze dodatkowo zapytali uczestników, kto według nich jest zabawniejszy – kobiety czy mężczyźni – oraz w jakim stopniu inni uznają ich podpisy za zabawne?

W drugiej fazie badania, nie znając płci autora, ponad 80 osób oceniało wcześniej stworzone podpisy. Preferencje uczestników mierzono, pokazując im dwa obrazki w tym samym momencie. Zadaniem badanego było wskazać, który z nich jest zabawniejszy.

Wyniki potwierdziły przede wszystkim stereotypowy sposób myślenia. Aż 89% kobiet oraz 93% mężczyzn biorących udział w badaniu uznało, że to płeć męska jest zabawniejsza. Mało tego, panowie wykazali się o wiele większą pewnością siebie, uznając swoje dzieła za zabawne na średnio 2.3 punkta na 5 punktowej skali. Panie natomiast były przekonane o swoich możliwościach tylko na 1.5 punkta.

Zabawne jest jednak to, że podpisy mężczyzn rzeczywiście zostały uznane za nieznacznie zabawniejsze – średnio o 0.11 punkta na 5 punktowej skali – zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn, jednak preferencja ta okazała się być silniejsza w przypadku panów.

Tym samym teoria ewolucyjna ma poważny problem, ponieważ panowie są zabawniejsi niż panie, jednak przede wszystkim w oczach innych mężczyzn. Analizując zawartość stworzonych przez uczestników podpisów, wykryto jeszcze jedną niewielką różnicę. Panowie częściej używają humoru związanego z seksem oraz bluźnierstwami.

Jeżeli rzeczywiście wierzymy, że mężczyźni są zabawniejsi od kobiet, istnieje duże prawdopodobieństwo, że może to mieć wpływ na nasze procesy pamięciowe. Tym razem badacze wytypowali 50 najzabawniejszych oraz 50 najmniej zabawnych podpisów z pierwszego badania, wyrównując ich autorstwo pod względem płci.
Po pokazaniu badanym podpisów, Mickes i jej zespół sprawdzali pamięć uczestników, pytając ich, czy widzieli dany podpis. Dodatkowo każda z osób miała określić, kto jest autorem tekstu.

Lepsze zapamiętanie przez przedstawicieli obu płci zabawnych tekstów niż niezabawnych nie jest niczym zaskakującym, jednak sposób przypisania im autorstwa jak najbardziej. Zarówno kobiety jak i mężczyźni, twierdzili, że autorami zabawnych tekstów są panowie, a tych niewzbudzających uśmiechu na twarzy – panie.

Okazuje się więc, że kobiety i mężczyźni popełniają ten sam błąd poznawczy, który jest odzwierciedleniem stereotypowego myślenia, jakim jest przypisywanie mężczyznom większego poczucia humoru. Prawdopodobnie ten głęboko zakotwiczony błąd utrwala nasz zniekształcony sposób spostrzegania rzeczywistości, podtrzymując przeświadczenie o przewadze mężczyzn jako zabawniejszych od kobiet. Poza tym, panowie są bardziej pewni siebie, a to przekonanie wydaje się przewyższać ich realne kompetencje – podsumowuje autorka badań.

ResearchBlogging.org

Więcej informacji:
Mickes, L., Walker, D., Parris, J., Mankoff, R., & Christenfeld, N. (2011). Who’s funny: Gender stereotypes, humor production, and memory bias Psychonomic Bulletin & Review DOI: 10.3758/s13423-011-0161-2
Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Konrad Bocian

Doktor psychologii, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii moralności, wpływu języka na poznanie i emocje oraz agresji. W wolnym czasie fan serii PES, magazynu Polityka, kolarstwa górskiego oraz pokera w wersji Texas Hold'em.