Co dwie głowy to nie jedna?

Jaki rodzaj współpracy przynosi najlepsze rezultaty? Myślenie grupowe? Burza mózgów? Efekt synergii? Żaden z wymienionych! Z badania opublikowanego w magazynie „Psychological Science” wynika, że najlepsze decyzje podejmujemy w pojedynkę.

Decyzje wagi państwowej podejmowane są z reguły grupowo i w uzgodnieniu z dziesiątkami, a często i setkami osób. Wydawać by się mogło, że pracując w zespole, mamy większą szansę na podjęcie lepszych decyzji dzięki wzajemnemu korygowaniu błędów i wsparciu ze strony współpracowników.

Julia Minson i Jennifer Mueller z University of Pennsylvania dowodzą jednak, że praca w grupie nie musi przynosić lepszych rezultatów. Dzieje się tak nie dlatego, że wspólnie z innymi nie jesteśmy w stanie dojść do satysfakcjonujących rozwiązań, ale przez to, że pracując zespołowo, lekceważymy informacje z zewnątrz.

Badaczki sprawdziły to eksperymencie, w którym wzięły udział 252 osoby. Uczestnicy otrzymali zestaw pytań, które wymagały udzielenia szacunkowej odpowiedzi (np. jaki odsetek mieszkańców Stanów Zjednoczonych ma zwierzę domowe?). Część osób miała podejmować decyzje samodzielnie, a część zastanawiała się nad tego rodzaju problemami w parach. Każda osoba lub para miała możliwość zmiany swoich szacunków na podstawie udzielanych sobie rad. Dodatkowo proszono badanych o określenie poziomu zaufania do własnych odpowiedzi.

Jak się okazało, osoby pracujące z towarzyszem bardziej ufały w poprawność swoich odpowiedzi, częściej odrzucając dobre rady podstawionego doradcy i w porównaniu z osobami pracującymi w pojedynkę skorygowały dwa razy mniej błędów. „Członkowie zespołów powinni być więc zachęcani do wielokrotnego i dokładnego sprawdzania swoich sądów” – mówi Julia Minson.

ResearchBlogging.org

Więcej informacji:
Minson JA, & Mueller JS (2012). The cost of collaboration: why joint decision making exacerbates rejection of outside information. Psychological science, 23 (3), 219-24 PMID: 22344447

Artykuł ukazał się również drukiem na łamach lipcowego numeru magazynu Focus Coaching w dziale Psychopedia.

Print Friendly, PDF & Email
Total
0
Shares
Related Posts