Beznamiętny język obcy

Posługiwanie się językiem obcym może zwiększyć racjonalność podejmowanych decyzji – wykazały badania Boaza Keysara oraz jego zespołu z University of Chicago.

Keysar oraz jego współpracownicy na łamach kwietniowego numeru „Psychological Science” przekonują, że podejmowanie decyzji w języku obcym uwalnia nas od błędów poznawczych. W jednym z eksperymentów uczestnicy podejmowali decyzje ekonomiczne w ojczystym języku, którym był angielski, albo obcym – po francusku. Wyniki pokazały, że najczęściej obserwowana w badaniach ekonomicznych awersja do podejmowania ryzyka była obecna wyłącznie wtedy, gdy osoby badane podejmowały decyzje w swoim ojczystym języku. Myślenie w języku obcym całkowicie znosiło ten efekt. „Naszym zdaniem świadczy to o tym, że używanie obcego języka prowadzi do zwiększenia poznawczego i emocjonalnego dystansu do ocenianej sytuacji” – tłumaczy dr Keysar. W rezultacie myśląc nad problemem w języku obcym prawdopodobnie dokonamy lepszych wyborów!

ResearchBlogging.org

Więcej informacji:
Keysar B, Hayakawa SL, & An SG (2012). The foreign-language effect: thinking in a foreign tongue reduces decision biases. Psychological science, 23 (6), 661-8 PMID: 22517192

Artykuł ukazał się również drukiem na łamach lipcowego numeru magazynu Focus Coaching w dziale Psychopedia.

Print Friendly, PDF & Email
Total
0
Shares
Related Posts