Tag - ryzyko

Beznamiętny język obcy

Posługiwanie się językiem obcym może zwiększyć racjonalność podejmowanych decyzji – wykazały badania Boaza Keysara oraz jego zespołu z...

Czując strach, ryzykujesz!

Jeśli lubisz podejmować ryzykowne decyzje, to bardzo prawdopodobne, że w Twoim najbliższym otoczeniu znajdą się osoby, którym nie do końca to...

Zagrajmy o przyszłość

Badania nad hazardem wyjaśniają, dlaczego podejmujemy się zobowiązań, których później żałujemy. Michael Sagristano i Yaacov Trope z Uniwersytetu w...