Tag - racjonalność

Jak dbać o racjonalność w myśleniu?

Wyczerpanie samokontroli niezbędnej do prawidłowego działania następuje wtedy, gdy człowiek stara się hamować własne reakcje. Może następować to...

Beznamiętny język obcy

Posługiwanie się językiem obcym może zwiększyć racjonalność podejmowanych decyzji – wykazały badania Boaza Keysara oraz jego zespołu z...