Ogłoszenia

Zapraszamy do udziału w IX Zjeździe PSPS

Autor: Redakcja

Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie zaprasza na organizowany we współpracy z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.

Zjazd odbędzie się w dniach 12 14 września 2012 roku w Sopocie . W programie Zjazdu przewidziano wykłady plenarne, panele, sesje referatowe i plakatowe. Zjazd poprzedzą warsztaty metodologiczne, które odbędą się w dniu 11 września. Zjazd ma charakter ogólnopolski. Wezmą w nim udział pracownicy naukowi z różnych ośrodków akademickich, wybitni profesorowie i badacze w dziedzinie psychologii społecznej oraz metodologii badań psychologicznych, w tym dziekan Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – prof. dr hab. Bogdan Wojciszke. Patronat honorowy nad Zjazdem objęli Prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Redakcja badania.net objęła patronat medialny nad tym wydarzeniem. Szczegółowe informacje o Zjeździe i informacje bieżące są zamieszczone na stronie: www.zjazdpsps.pl.

Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Redakcja

badania.net skupia zapaleńców piszących o nauce przystępnym językiem. Chcesz dołączyć do redakcji? Napisz do nas maila z próbką omówienia dowolnego tekstu naukowego.