Szansa dla innowacyjnych pomysłów w sektorze kosmicznym

Technologie satelitarne to obecnie integralna część ogólnoświatowej gospodarki. Czy Polska może realnie konkurować w tej dziedzinie z innymi państwami? Jak najbardziej tak! Rusza polska edycja międzynarodowego konkursu Galileo Masters 2014. Redakcja Badania.net objęła patronat nad tym wydarzeniem.

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych wysokimi technologami, posiadającymi pomysł na powiązanie nawigacji satelitarnej z innymi systemami. Celem konkursu jest wyłonienie najatrakcyjniejszych projektów oraz ich późniejsza komercjalizacja. Nad inicjatywą patronat honorowy objęło Ministerstwo Gospodarki, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Prace konkursowe składać należy wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową organizatora w okresie od 1 kwietnia 2014 do 30 czerwca 2014 roku.

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój sektora kosmicznego na całym świecie. W 2012 roku całkowity, globalny obrót na rynku technologii kosmicznych wyniósł ponad 304 miliardy dolarów [1], co stanowiło wzrost o 37% w porównaniu z 2007 rokiem. Z tej kwoty niemal 226 miliardów wygenerowanych zostało przez komercyjny sektor satelitarny i powiązane z nim działania a same usługi telekomunikacyjne przyniosły 90 miliardów dolarów. Dalsze 78 miliardów dolarów to wartość środków przeznaczonych na programy wojskowe, cywilno-naukowe (np. działalność agencji rządowych, takich jak NASA) oraz realizację załogowych lotów w kosmos.

Powyższe wartości wskazują, że największy obrót generowany jest w sektorze satelitarnym – zarówno w budowie satelitów, jak i ich użytkowaniu. Ma to związek z dynamicznym rozwojem elektroniki i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) obserwowanym od lat dziewięćdziesiątych XX wieku oraz stopniowym wejściem usług sektora kosmicznego do kolejnych dziedzin gospodarki. Co więcej, kolejne państwa, w tym kraje rozwijające się (np. Honduras, Bangladesz, Wietnam, Kolumbia, Wenezuela), wydają nawet ponad 100 milionów dolarów na pojedyncze projekty satelitarne [2].

Także w regionie Europy Centralnej zauważalny jest wyraźny wzrost wielkości sektora kosmicznego, choć jest to wciąż niewielka wartość w porównaniu z innymi regionami świata. W 2005 roku Czechy, Polska i Rumunia (obecnie wszystkie trzy państwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej) łącznie wygenerowały około 20 milionów euro dla sektora kosmicznego [3]. W 2013 roku ta wartość wzrosła już do ponad 90 milionów euro dla tych trzech państw. W najbliższych latach obrót tylko polskiego sektora kosmicznego przekroczy 100 milionów euro i w ponad 60% tej kwoty będzie pochodziło z usług satelitarnych.

Działania w sektorze kosmicznym podzielić można na trzy zasadnicze grupy: tzw. upstream i downstream, oraz stacje naziemne i działalność związaną z obsługą satelitów. Pod pojęciem upstream kryje się działalność związana z produkcją właściwej infrastruktury, czyli satelitów oraz komponentów. Z kolei do grupy downstream zaliczamy wszystkie produkty i usługi wykorzystujące dane oraz informacje generowane przez satelity (telekomunikacja, nawigacja i obserwacje Ziemi). Z uwagi na niższy próg wejścia inwestycyjnego, to właśnie rozwiązania z tej grupy są przede wszystkim rozwijane w Polsce.

Do najbardziej powszechnych aplikacji z segmentu downstream można zaliczyć te, które wykorzystują system GNSS (Global Navigation Satellite System), czyli globalny s ystem nawigacji satelitarnej. Globalna sprzedaż urządzeń wykorzystujących system GNSS wzrosła pomiędzy 2008 a 2013 rokiem ze 150 mln do 800 mln sztuk. Przykładem produktów z grupy downstream mogą być aplikacje na smartfony pokazująca aktualną lokalizację użytkownika oraz najbliższe punkty usługowe oznaczone względem preferencji użytkownika. Obecnie w Polsce istnieją już mechanizmy wsparcia dla pomysłów na produkty (aplikacje oraz dedykowane urządzenia), wykorzystujące dane nawigacyjne. Na początku kwietnia ruszyła rejestracja pomysłów do polskiej edycji międzynarodowego konkursu Galileo Masters 2014.

Organizatorzy inicjatywy planują przeprowadzenie cyklu warsztatów, które w najbliższych tygodniach będą odbywały się w różnych miastach w całej Polsce (m.in. Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań). Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak i dlaczego warto wziąć udział w European Space Navigation Competition – Galileo Masters 2014. Konkurs ma na celu umożliwienie młodym, ambitnym naukowcom, studentom i pracownikom firm praktycznego wykorzystania ich pracy oraz stworzenie produktu rozwiązującego realne problemy przyszłych użytkowników.


Więcej informacji o konkursie:
http://www.galileo-masters.pl/

Więcej informacji:
[1] Space Foundation, “The Space Report 2013”, pobrano dnia 12 lutego 2014 z: LINK

[2] Kosmonauta.net, „Wietnam przejmie kontrolę nad VINASAT-2”, pobrano dnia 12 lutego 2014 z: LINK

[3] European Space Technology Platform, “Status reports”, pobrano dnia 12 lutego 2014 z: LINK
Print Friendly, PDF & Email
Total
0
Shares
One comment
  1. “Innowacyjność” to klątwa naszych czasów – przeżyłem już wiele takich klątw, dziś o tych słowach woków których kręciła się cała narracja medialna nawet nie pamięta a kiedyś… na pierwszych stronach gazet i w pierwszych słowach spikera z Dziennika TV na obu programach (bo więcej nie było)…

Comments are closed.

Related Posts