Psychologia Zdrowie

Sport to zdrowie i… lepsze wyniki w nauce?

Czy wysiłek fizyczny wpływa pozytywnie na nasze wyniki w nauce? Na to pytanie stara się odpowiedzieć Barbara Zarzecka z Uniwersytetu SWPS, która zebrała dostępne badania na ten temat na łamach czasopisma Studia Psychologiczne.

Od lat badacze donoszą o pozytywnym wpływie choćby niewielkiej, ale regularnej aktywności fizycznej na ciało i samopoczucie ludzi. Pomimo tego od kilku lat zauważalnie zwiększa się liczba otyłych dzieci i młodzieży. Jest to o tyle niepokojące, gdyż forma fizyczna w młodszym wieku najczęściej utrzymuje się w wieku dorosłym.

Jaki wpływ ma aktywność fizyczna na nasz umysł?

Badania Hilmana i jego kolegów wskazują, że wpływa on pozytywnie na prędkość, z jaką przetwarzamy informacje. Z kolei badania przeprowadzone przez Reynoldsa i Nicolsona wykazały, że dzieci, które brały udział w takich ćwiczeniach fizycznych, jak stanie na jednej nodze, wspinanie, czy zwykłe spacery, polepszyły swoją pamięć, potrafiły łatwiej skupić uwagę a także uzyskały lepsze wyniki w teście rozumienia tekstu czytanego. Dodatkowo efekty te mogą się utrzymać nawet do 4 miesięcy po zaprzestaniu ćwiczeń.

W jakim stopniu przekłada się to na wyniki w nauce?

Według Trudea i Shepharda niewielka aktywność fizyczna nie wpływa znacząco na wyniki w nauce, jednak może prowadzić do lepszego skupienia i zachowania. W większości analiz znajduje się wnioski, iż ćwiczenia fizyczne mają pozytywny wpływ na wyniki w nauce, jednak przeważnie są to nieznaczne różnice, w porównaniu do osób, które tych ćwiczeń nie uprawiają. Badania przeprowadzone na szwedzkich rekrutach w liczbie 1,2 miliona, którzy zostali zwerbowani do wojska w latach 1950-76 wykazały związek pomiedzy wynikami z testów fizycznych, a testem na inteligencję sprawdzającym myślenie i umiejętności werbalne. Oprócz tego, osoby, które osiągały najlepsze wyniki w testach fizycznych, częściej decydowały się na ukończenie wyższej edukacji i znajdowały się w lepszej sytuacji materialnej niż ich mniej zdolni fizycznie koledzy.

Wnioski z przedstawionych w artykule badań korelacyjnych i różnicowych wydają się przekonujące. Warto zadbać o pewne minimum aktywności fizycznej, która nie tylko pozytywnie koreluje ze stanem ciała, ale również z rozwojem umysłu, lepszymi wynikami w nauce, a także rozwojem w życiu zawodowym. Wyniki tych badań powinny zainteresować zwłaszcza rodziców, którzy mają ogromny wpływ na to czy ich własne dzieci będą dbały o kulturę fizyczną od najmłodszych lat.

Więcej informacji:
(C) Zdjęcie USAG- Humphreys
Zarzecka, B. K. (2014) Effects of physical activity on cognitive functioning in the context of academic achievement: review. Studia Psychologiczne, 52. doi: 10.2478/V10167-010-0104-3
PEŁNY TEKST ARTYKUŁU
Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Ferdynand Kaczynski

Student I roku Uniwersytetu SWPS w Sopocie.