Zdrowie

Śmiertelna obawa

Osobniki przesadnie ostrożne umierają szybciej – takie wnioski płyną z badań nad szczurami.

Sonia Cavigelli i Martha McClintock z Uniwersytetu w Chicago ustawiały w klatkach młodych samców nieznane tunele, kule i pomosty. Te spośród szczurów, które obawiały się eksploracji nowych przedmiotów, zaklasyfikowano jako jednostki neofobiczne (obawiające się nowości). Co ciekawe, bojaźliwość jednostek utrzymywała się na przestrzeni całego ich życia.

Badacze odkryli, że szczury neofobiczne na widok niespotykanego przedmiotu wydzielały duże ilości hormonu stresu (glukokortykoidów). Ten rodzaj pobudzenia u reszty gryzoni powstaje najczęściej jedynie w sytuacji zagrożenia życia (reakcja walka-ucieczka). Szczury neofobiczne były więc pobudzone dużo częściej niż ich nieobawiający się nowości bracia i umierały średnio trzy miesiące wcześniej niż pozostali. Hormony stresu mają negatywne oddziaływanie na system odpornościowy, co przekłada się na długość życia jednostki. Różnica trzech miesięcy jest całkiem znacząca, biorąc pod uwagę, że średnia długość życia tego gatunku wynosi około 24 miesięcy.

Możliwe jednak, że u ludzi zależność ta raczej przyjmuje charakter odwrotny – osoby podejmujące zbyt duże ryzyko w eksploracji otoczenia mają szansę skończyć swój żywot wcześniej od tych przesadnie bojaźliwych.

Więcej informacji:
(C) zdjęcie unsplash.com
Cavigelli S.A., McClintock M.K. (2003). Fear of novelty in infant rats predicts adult corticosterone
dynamics and an early death. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100:
16131-16136.
Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Michał Parzuchowski

Jest redaktorem naczelnym badania.net. Jest doktorem habilitowanym na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Na tym samym Wydziale pełni funkcję kierownika Centrum Badań nad Poznaniem i Zachowaniem http://crcb.swps.pl. Interesuje się poznawczą psychologią społeczną oraz ucieleśnionym poznaniem.