Psychologia

Rusz głową!

Skinienie z góry na dół lub kiwanie głową na boki, przekazują innym nasze zdanie na jakiś temat. Okazuje się jednak, że te subtelne gesty zmieniają również nasze przekonania. Jak udowadniają psycholodzy z Uniwersytetu Stanowego w Ohio i Autonomicznego Uniwersytetu w Madrycie, proste ruchy głową wpływają na stopień z jakim zgadzamy się z treściami jakie słyszymy.

Okazuje się, że ruszając głową z góry na dół utwierdzamy się we własnych myślach i jesteśmy bardziej przekonani do tego co myślimy, zaś zaprzeczające ruchy na boki, obniżają pewność naszych przekonań. 82 studentów pod pozorem testowania nowoczesnych słuchawek, musiało wykonywać systematyczne ruchy głową. Richard Petty i Pablo Brinol przekonywali badanych, że niniejszym badaniem próbują ustalić jaka jest jakość dźwięku podczas biegu czy tańca. Połowa badanych podczas odsłuchiwania miała za zadanie ruszać około raz na sekundę głową z góry na dół (potakiwanie), a pozostali badani ruszali głowami z boku na bok (zaprzeczanie). Wszyscy badani słuchali fragmentu audycji lokalnej rozgłośni studenckiej, która zawierała muzykę oraz stanowisko radia na temat wprowadzenia obowiązku noszenia identyfikatorów na terenie uczelni.

Po odsłuchaniu taśmy, badani oceniali jakość dźwięku w słuchawkach, atrakcyjność muzyki oraz jakość i argumentację treści. Jak się okazało, poruszanie głową w określony sposób zmienia opinię badanych na temat wysłuchanych treści, choć żaden z badanych nie był świadomy, że rytmiczne ruchy nie służą jedynie testowaniu dźwięku. Profesor Petty ostrzega jednak przed nadużywaniem tego mechanizmu. – Skinienie w trakcie argumentacji nie sprawi, że człowiek godzi się ze wszystkim co usłyszy. Jedną z rzeczy które udało nam się ustalić, jest to, że potakiwanie w trakcie myśli negatywnych tylko zwiększa ich oddziaływanie – tłumaczy badacz.

W kolejnym z eksperymentów, Brinol i Petty prosili studentów o wypisanie trzech swoich zalet lub wad w kontekście przyszłej kariery. Inne wyniki co do pewności własnych przekonań uzyskali badacze gdy instrukcja wskazywała, żeby wypisać je lewą (nie dominującą) niż prawą ręką. Bardziej pewne swoich przekonań były osoby piszące ręką dominującą. Tak mała manipulacja między grupami, jest w stanie zmodyfikować pewność badanych w temacie dla wszystkich najważniejszym: samoocenie. Lubimy myśleć, że pewność w sprawach o których mówimy, wynika z głębokich studiów nad materiałem, tymczasem nasza pewność ma swoje źródło w uśmiechu, potakiwaniu czy dobrym nastroju.

Więcej informacji:
Briñol, P. & Petty, R. E (2003). Overt head movements and persuasion: A self-validation analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 1123-1139.
Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Michał Parzuchowski

Jest redaktorem naczelnym badania.net. Jest doktorem habilitowanym na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Na tym samym Wydziale pełni funkcję kierownika Centrum Badań nad Poznaniem i Zachowaniem http://crcb.swps.pl. Interesuje się poznawczą psychologią społeczną oraz ucieleśnionym poznaniem.