Neurobiologia Psychologia

Neurony lustrzane i reklama

Neurony lustrzane stają się coraz istotniejszym obiektem badań naukowych. Wiadomo już, że są główną bazą uczenia się przez naśladownictwo. Ich właściwości szybko zaczęto wykorzystywać w reklamie. Sophie Lacoste-Badie i Oliver Droules z University of Rennes wykazali, że reklamy zawierające motyw chwytania jedzenia ręką i podnoszenia go do ust są bardziej efektywne, niż reklamy przedstawiające ten sam produkt bez towarzyszącej im tej czynności – właśnie z powodu aktywizacji neuronów lustrzanych.

Neurony lustrzane to odkrycie stosunkowo niedawne, ale niesamowicie ważne dla rozwoju neurobiologii. Grupa naukowców pod przewodnictwem Giacomo Rizzolattiego zdefiniowała je jako komórki nerwowe uaktywniające się podczas wykonywania lub obserwacji danej czynności. Dzięki nim, możemy zrozumieć intencje drugiej osoby, pełnią także ważną rolę przy określaniu jej emocji.

Badacze pokazali grupie młodych studentów i doktorantów (z niewielką przewagą kobiet) reklamę pewnego produktu spożywczego, konkretnie wody mineralnej. Jego odbiorcami w zamyśle miały być młode osoby obojga płci. Badani nie znali wcześniej marki napoju. W oryginale reklama posiadała scenę brania butelki z wodą do ręki i picia wody. Druga, przerobiona wersja pozbawiona była tej sceny. Reklamy zostały wmontowane w piętnastominutowy film dokumentalny i wyświetlone w siódmej minucie jego trwania. Po obejrzeniu filmu, badani wypełniali kwestionariusz dotyczący rozpoznawania i oceniania marki oraz ocenienia reklamy.

Wyniki
Odbiór produktu okazał się bardziej pozytywny w grupie, gdzie badani obejrzeli wersję reklamy z motywem podnoszenia butelki i picia wody. Dotyczyło to również marki i opakowania. Sama marka nie była wcześniej znana żadnemu z badanych. Badacze sądzą, że za wynik badania odpowiadają neurony lustrzane i ich aktywizacja w momencie oglądania sceny z podnoszeniem i piciem wody. System neuronów lustrzanych integruje bowiem oglądaną wizualizację czynności z dostępnym „repertuarem” motorycznym samej jednostki. Oznacza to, że mózg potrafi odnieść oglądane gesty do własnych możliwości w tym zakresie i rozpoznać, które z nich są mu znajome.

Wykorzystanie neuronów lustrzanych w praktyce staje się wielką szansą dla świata marketingu i reklamy. W ten sposób producenci będą mogli w istotny sposób wpłynąć na gusta i wybory konsumentów!

Więcej informacji:
Badie, S., & Droulers, O. (2014). Advertising Memory: The Power of Mirror Neurons. Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/npe000002m
Zdjęcie (C) cblue98
Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Monika Mazurkówna

Absolwentka neurokognitywistyki i psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Interesuje się neuroplastycznością i neurobiologicznym podłożem różnic indywidualnych i zaburzeń rozwojowych. Oprócz nauki, zajmuje się literaturą; publikowała w Zeszytach Poetyckich, Kwartalniku Artystycznym "sZAFa" i kilku innych pismach poetyckich. Mieszka w Krakowie. Lubi egzotyczne herbaty i Boya George'a.