Monika Mazurkówna

2 posts
Absolwentka neurokognitywistyki i psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Interesuje się neuroplastycznością i neurobiologicznym podłożem różnic indywidualnych i zaburzeń rozwojowych. Oprócz nauki, zajmuje się literaturą; publikowała w Zeszytach Poetyckich, Kwartalniku Artystycznym "sZAFa" i kilku innych pismach poetyckich. Mieszka w Krakowie. Lubi egzotyczne herbaty i Boya George'a.