Psychologia

Idealny kandydat na męża? Ten, który opowiada ciekawe historie

Dobrzy narratorzy potrafią sprzedać produkt i rozbawić towarzystwo. Jeżeli w dodatku są mężczyznami, umiejętność snucia barwnych opowieści zwiększa ich atrakcyjność w roli potencjalnych partnerów życiowych.

Do takich wniosków doszli John Donahue z Uniwersytetu w Północnej Karolinie i Melanie Green z Uniwersytetu w Buffalo. Naukowcy chcieli sprawdzić w jaki sposób umiejętność opowiadania historii wpływa na postrzeganą atrakcyjność narratora w związku krótko- oraz długoterminowym. W tym celu przeprowadzili trzy eksperymenty, w których łącznie wzięło udział 388 osób, z czego 55% stanowiły kobiety. W każdym z nich uczestnicy określali atrakcyjność wybranej osoby w roli potencjalnego partnera – kobiety oceniały mężczyzn, natomiast mężczyźni oceniali kobiety.

W pierwszym eksperymencie badani otrzymali fotografię i krótki opis ocenianej osoby. W zależności od warunku eksperymentalnego oceniana osoba była przedstawiana jako dobry, przeciętny lub mało sprawny narrator. Badani z grupy kontrolnej nie mieli w opisie żadnej informacji o jej umiejętności opowiadania historii.

W drugim eksperymencie badani mieli do dyspozycji fotografię, biografię oraz krótką historię, która miała być dziełem ocenianej później osoby. Dzięki temu sami mogli ocenić zdolności narracyjne ocenianych osób. Jedna grupa otrzymała ciekawe i barwne opowieści, a druga gorzej napisane historie. Wyniki obu eksperymentów pokazały, że umiejętność opowiadania ciekawych historii zwiększa atrakcyjność mężczyzn w roli potencjalnych partnerów w długoterminowym związku. Ta zależność nie pojawiła się w kontekście związku krótkoterminowego.

Co ciekawe, zdolności narracyjne kobiet nie miały żadnego wpływu na ocenę ich atrakcyjności w roli potencjalnych partnerek. Badacze chcieli lepiej zrozumieć odkrytą zależność. W tym celu postanowili sprawdzić czy status społeczny jest zmienną pośredniczącą między zdolnościami narracyjnymi a atrakcyjnością. Dlatego w kolejnym eksperymencie badani na podstawie informacji o zdolnościach narracyjnych oceniali zarówno atrakcyjność osoby w roli potencjalnego partnera, jak i jej status społeczny. Wyniki badania potwierdziły hipotezę naukowców. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni ocenili dobrych narratorów jako osoby mające wyższy status społeczny. Jednak jedynie w przypadku mężczyzn przełożyło się to na zwiększenie ich atrakcyjności w potencjalnym związku.

Wyniki przeprowadzonych eksperymentów pokazują, że umiejętność opowiadania historii wpływa na postrzegany status społeczny mężczyzny i w efekcie zwiększa jego atrakcyjność w roli życiowego partnera. Taką zależność można zaobserwować jedynie w przypadku związków długoterminowych.

Dlaczego tak się dzieje?

Donahue i Green tłumaczą wyniki badań odwołując się do psychologii ewolucyjnej. Według badaczy umiejętność opowiadania historii odzwierciedla zdolność mężczyzny do zdobywania zasobów. Dlatego mężczyźni, którzy potrafią opowiadać ciekawe historie, są oceniani przez kobiety jako bardziej atrakcyjny materiał na męża.

Badania opublikowana na łamach Personal Relationships pokazują, że warto szerzej spojrzeć na społeczne konsekwencje opowiadania historii. W szczególności dotyczy to postrzegania narratora w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Z kolei osoby, które chciałaby wdrożyć w życie praktyczne wnioski z przedstawionych badań mogą się przyjrzeć swoim profilom na serwisach randkowych. Zgodnie z wynikami eksperymentów mężczyźni, którzy szukają partnerki do długotrwałego związku, powinni ubarwić swój opis ciekawą historią lub chociaż zapewnić o tym, że potrafią opowiadać porywające historie.

Więcej informacji:
(C) Zdjęcie Alessandro Valli
Donahue, J., Green, M. (2016). A good story: Men’s storytelling ability affects their attractiveness and perceived status, Personal Relationships, DOI: 10.1111/pere.12120
Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Agnieszka Skwierczyńska

Studentka V roku Psychologii Nowych Technologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.