Polecamy

Academica: nowa jakość wypożyczeń

Autor: Redakcja

ACADEMICA to innowacyjne narzędzie pozwalające na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek zyskają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.

logo
Głównym celem systemu ACADEMICA jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej. Użytkownicy będą mogli korzystać ze zbiorów Biblioteki Narodowej za pomocą dedykowanych terminali, zlokalizowanych w bibliotekach naukowych i publicznych w całej Polsce. Rejestracja czytelników korzystających z systemu ACADEMICA odbywać się będzie za pomocą kart bibliotecznych. Czynności podejmowane przez bibliotekarzy zostaną ograniczone do niezbędnego minimum. ACADEMICA nie jest zatem tylko kolejną biblioteką cyfrową, ale systemem, który ma ułatwić codzienną pracę bibliotekarzom i czytelnikom.

Elastyczny system rezerwacji

Dzięki systemowi rezerwacji, który zaimplementowano w cyfrowej wypożyczalni publikacji naukowych Academica, możliwe będzie zaplanowanie przez czytelnika terminu pracy na terminalu w bibliotece, z której korzysta na co dzień. Rezerwacji wybranych książek i czasopism będzie można dokonywać z dowolnego komputera podłączonego do Internetu po zarejestrowaniu się w bibliotece. Publikacje należące do domeny publicznej, kategorii Open Access oraz pozyskane w ramach licencji niewyłącznych będą dostępne bez żadnych ograniczeń również z komputerów prywatnych.
Ogromna baza publikacji

ACADEMICA pozwoli na dostęp do kilkuset tysięcy pełnotekstowych publikacji naukowych – monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Stale rozbudowywane zasoby ACADEMIKI, oparte na Repozytorium Biblioteki Narodowej, obejmować będą współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin, w tym także najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne numery fachowych czasopism specjalistycznych. Tak ogromna baza tekstów naukowych stanie się z pewnością ważnym narzędziem w nauce, pracy badawczej oraz dydaktycznej.

Legalne źródło wiedzy

Publikacje będą udostępniane zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pełnym poszanowaniem praw autorskich. Zastosowane w projekcie systemy zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa utworów pozostających pod ochroną prawa autorskiego, które nie będą mogły być kopiowane ani drukowane. Ze względu na ograniczenia prawno-autorskie system ACADEMICA umożliwi dostęp do publikacji chronionych wyłącznie jednemu użytkownikowi na terenie Polski w tym samym czasie, podobnie jak w systemie tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych.

Warto podkreślić, że system ACADEMICA jest całkowicie darmowy i nie przewiduje wnoszenia jakichkolwiek opłat, zarówno przez biblioteki partnerskie, jak i przez czytelników.

Projekt Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA realizowany od auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową finansowany jest z funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Obecnie trwa tworzenie sieci bibliotecznej Academica. Oficjalna inauguracja wypożyczalni odbędzie w listopadzie b.r.

logotypy_nask

Więcej informacji:
Zdjęcie (C) Vadim Sherbakov
Biblioteka Narodowa oraz Academica

Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Redakcja

badania.net skupia zapaleńców piszących o nauce przystępnym językiem. Chcesz dołączyć do redakcji? Napisz do nas maila z próbką omówienia dowolnego tekstu naukowego.