Wojna i pokój – dwie strony tego samego medalu?

Istnieje przekonanie, że można albo promować postawy pokojowe, albo działania wojenne. Jednak badanie przeprowadzone pod kierunkiem Nicolasa Van der Linden’a z Uniwersytetu w Brukseli i opublikowane na łamach „PLOS ONE” pokazało, że można popierać oba te podejścia w tym samym czasie.

Bizumic i in. (2013) niedawno wykazali, że pozytywne postawy wobec pokoju i wojny są dwoma odrębnymi konstruktami, a nie dwoma krańcami jednego wymiaru. Postanowili to zweryfikować belgijscy badacze, którzy zbadali łącznie 808 osób wykorzystując do tego Skalę postaw wobec Pokoju i Wojny (APWS).

Ich badanie pokazało, że chociaż postawy wobec pokoju i wojny były zazwyczaj negatywnie ze sobą związane, to jednak różniły się pod względem podstaw i konsekwencji. Nastawienie pokojowe miało swoje źródła w egalitaryzmie i dużej empatii wobec innych, a jego konsekwencje wiązały się z chęcią angażowania się w zachowania pro-pokojowe. Natomiast postawy prowojenne brały się z silnej identyfikacji narodowej i przekonań autorytarnych, a ich konsekwencje zawierały intencje do angażowania się w zachowania prowojenne. Ponadto obie postawy wobec pokoju i wojny były, odpowiednio negatywnie i pozytywnie, powiązane z prawicową orientacją polityczną.

Co wynika z faktu, że są to odrębne postawy? To, że możliwe jest by jednocześnie popierać działania wojenne oraz mieć podejście pokojowe. Kiedy tak się dzieje? W przypadku gdy postrzegamy wojnę jako najlepszy lub jedyny sposób na osiągnięcie pokoju. Co więcej, jak sugerują autorzy badania, tylko wówczas gdy uświadomimy sobie, że wojna toczy się o wartości, pokój, zniesienie tyranii, jesteśmy w stanie docenić i prawdziwie uhonorować poległych i walczących.

Więcej informacji:
(C) Zdjęcie unsplash.com
Van der Linden, N., Leys, C., Klein, O., Bouchat, P. (2017). Are attitudes toward peace and war the two sides of the same coin? Evidence to the contrary from a French validation of the Attitudes Toward Peace and War Scale. PLoS One, 11 ; 12(9):e0184001. doi: 10.1371/journal.pone.0184001.
PEŁNY TEKST ARTYKUŁU
Print Friendly, PDF & Email
Total
0
Shares
Related Posts