Anna Baranowska-Rataj

1 post
doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy w Zakładzie Demografii Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej.