Statystyczny Polak

W Polsce dzieci ma więcej kobiet niż mężczyzn

Autor: Agata Kukwa

Porównując odsetek osób posiadających potomstwo, okazuje się, że dzieci ma większy odsetek kobiet niż mężczyzn i to w każdej grupie wiekowej. To zastanawiająca informacja, szczególnie, że „do tanga trzeba dwojga”.

Print Friendly, PDF & Email

Porównując odsetek osób posiadających potomstwo, okazuje się, że dzieci ma większy odsetek kobiet niż mężczyzn i to w każdej grupie wiekowej. To zastanawiająca informacja, szczególnie, że „do tanga trzeba dwojga”.

Podobne różnice można dostrzec w przypadku planów prokreacyjnych. Tylko w grupie wiekowej od 18-24 lat o 2% więcej kobiet niż mężczyzn planuje posiadanie potomstwa w przyszłości, wraz z wiekiem spada ilość zarówno kobiecych, jak i męskich deklaracji, jednak wygląda na to, że prokreacyjne plany obu płci nieco się od siebie różnią. Wśród respondentów po 25 roku życia większy odsetek panów niż pań planuje potomstwo. Ogólny spadek chęci do posiadania potomstwa wynika prawdopodobnie z faktu, że starsi ankietowani zrealizowali już swoje prokreacyjne plany.

Więcej informacji:
(C) Zdjęcie Dakota Corbin unsplash.com
CBOS, styczeń 2010, Postawy prokreacyjne Polaków
Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Agata Kukwa

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Magister technologii ochrony środowiska, inżynier ochrony i zarządzania środowiskiem. Obecnie doktorantka w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się nowymi technologiami oraz stymulowaniem działalności innowacyjnej w Polsce.