Statystyczny Polak

Ilu Polaków planuje w przyszłości potomstwo?

Deklaracje Polaków w kwestii przyszłego potomstwa różnią się w zależności od grupy wiekowej.

Print Friendly, PDF & Email

Deklaracje Polaków w kwestii przyszłego potomstwa różnią się w zależności od grupy wiekowej. Sytuacja nie wygląda jednak źle, więcej jest osób, które nie wiedzą czy chcą mieć dzieci niż tych, którzy zdecydowanie deklarują swoją niechęć w tym zakresie.

 

Osoby, które już mają dzieci, rzadziej niż bezdzietne deklarują chęć posiadania potomstwa. Co ciekawe, zdecydowanie więcej mężczyzn w wieku powyżej 25 roku życia planuje kolejne potomstwo. Ciekawe, co na to ich żony.

 

Więcej informacji:
CBOS, styczeń 2010, Postawy prokreacyjne Polaków
Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Agata Kukwa

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Magister technologii ochrony środowiska, inżynier ochrony i zarządzania środowiskiem. Obecnie doktorantka w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się nowymi technologiami oraz stymulowaniem działalności innowacyjnej w Polsce.