Sen na poprawę pamięci

flickr.com by Ben+Sam

Poprzednie badania sugerowały, że sen po czasie nauki sprzyja zapamiętywaniu i utrwalaniu nowych informacji. Natomiast badanie przeprowadzone przez Stephanie Mazza z Uniwersytetu w Lyonie oraz jej zespół opublikowane na łamach Psychological Science pokazuje, że pójście spać pomiędzy dwoma sesjami naukowymi jest jeszcze lepszą strategią i pozwala osiągać jeszcze lepsze efekty.

Dotychczas wiadomo było, że zarówno sen, jak i powtarzanie materiału pozytywnie wpływa na zapamiętanie informacji. Jednocześnie niewiele badań było poświęconych temu jak połączenie tych dwóch czynników wpływa na pamięć. Postanowiła to sprawdzić Stéphanie Mazza wraz ze współpracownikami zakładając, że spanie pomiędzy nauką może zmniejszyć wysiłek potrzebny do przekazania nowych informacji do pamięci i tym samym zwiększyć efektywność nauki.

W badaniu wzięło udział 40 dorosłych, których zadaniem była nauka słów w języku obcym. Nauka kończyła się w momencie osiągnięcia przez badanych maksymalnej poprawności w zapamiętaniu materiału. Proces nauki był podzielony na dwie sesje. Uczestnicy byli losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup – połowa z nich miała pierwszą sesję przed południem, a drugą po południu tego samego dnia. Druga połowa zaczęła naukę po południu (pierwsza sesja), następnie szła spać i kontynuowała naukę drugiego dnia rano (druga sesja). Efekty nauki były sprawdzane parokrotnie – podczas sesji, tydzień później i 6 miesięcy później.

Wyniki pokazały brak różnic między grupami w pierwszej sesji naukowej – uczestnicy z obu grup zapamiętywali podobną liczbę słów i potrzebowali podobnej liczby prób do ich zapamiętania. Jednak wraz z upływem czasu wyniki znacząco się zmieniły – uczestnicy, którzy spali pomiędzy sesjami pamiętali średnio 10 z 16 wyrazów, podczas gdy ci, którzy nie spali jedynie 7,5 słów. Różnice nastąpiły także w liczbie prób potrzebnych do zapamiętania materiału – badani, którzy spali potrzebowali tylko 3 prób, by móc przypomnieć sobie wszystkie 16 wyrazów. Osoby, które nie spały potrzebowały na to średnio 6 prób. Ostatecznie obie grupy zdołały zapamiętać wszystkie 16 wyrazów, ale grupa „śpiących” zrobiła to szybciej i bardziej efektywnie.

Różnice między grupami utrzymały się w czasie i były widoczne po tygodniu, a nawet po 6 miesiącach od nauki – uczestnicy, którzy spali pamiętali więcej wyrazów, niż osoby, które nie spały pomiędzy sesjami.

“Nasze wyniki sugerują, że przeplatanie nauki ze snem przynosi dwojaką korzyść – skraca czas potrzebny na zapamiętanie materiału i zapewnia lepsze długotrwałe efekty nauki” – wyjaśniają autorzy badania.

Więcej informacji:
Zdjęcie (C) flickr.com by Ben+Sam
Mazza, S., Gerbier, E., Gustin, M. P., Z. Kasikci, Koenig, O., Toppino, T. C., & Magnin, M. (2016). Relearn Faster and Retain Longer: Along With Practice, Sleep Makes Perfect. Psychological Science, 1-10.
Print Friendly, PDF & Email
Total
1
Shares
7 comments
 1. Artykuł psychologa społecznego Dominiki Klimek ,, Sen na poprawę pamięci” dotyka frapującego zagadnienia jakim jest wpływ snu na efektywne przyswajnie wiedzy. Autorka przedstawiła problem w sposób jasny i klarowny, nawet dla osoby nie mającej wcześniej styczności z zagadnieniami z zakresu psychologii. W notace zostalo trafnie opisane badnie Stephanie Mazza z Uniwersytetu w Lyoni, które podejmuje próbę zbadania korelacji między snem a lepszym zapamiętywaniem informacji. Badanie polegało na nauce przez 40stu osób dorosłych słów w obcym języku w stopniu maksymalnej poprawności , po czym dzielono losowo te osoby na dwie grupy. Pierwsza uczyla się tego samego dnia, a po południu miała sesje , zaś druga grupa uczyła się dzień przed egzaminem, następnie szła spać i nastepnego dnia miała sesje. Okazał się że na początku różnice w efetywnym zapamiętywaniu słówek między dwoma grupami nie były zbyt rozbieżne. Lecz warto podkreślić że były one sprawdzane po tygodniu, a następnie po 6 miesiącach. Badanie wykazało że, w puźnejszym czasie osoby które zaznały snu między nauką a sesją miały lepsze i bardziej długotwałe efekty w zapamiętywaniu.
  Z artykuły można wyniesć radę na przyszłość że sen jest bardzo ważnym elementem w efektywnej nauce i nie powinno go zabraknąć w pomiedzy uczeniem się a sesją. Wszelkie informacje zawarte w tekście naukowym są jak najdbardziej sensowne a autorka zadbała o przystępny język oraz zawarła wszystkie aspekty dobrego artykułu naukowego min. takie jak cel przedstawionej konkluzji czy prezentacja wyników badań oraz podsumowanie.
  Uważam że ten artykuł powinien przeczytać każdy student, gdyż może stać się bardzo pomocny w osiągnięciu lepszych wyników na studiach.

 2. Artykuł pt. „Sen na poprawę pamięci” autorstwa psychologa społecznego Dominiki Klimek dotyczy wpływu snu na przyswajanie przez nas wiedzy. Badanie jakie autor artykułu przedstawił zostało przeprowadzone przez neuropsychologa Stephanie Mazza z Uniwersytetu w Lyonie. Celem tego badania było pokazanie, że spanie pomiędzy sesjami naukowymi powinno podnieść wydajność i efektywność naszej nauki. Jak to badanie przebiegło? Zaraz się przekonamy.

  Badanie polegało na losowym doborze 40 dorosłych badanych, którzy mieli za zadanie nauczenie się określonej ilości słówek w języku obcym. Badani byli podzieleni na dwie grupy, jedni z nich uczyli się przed południem oraz po południu. Druga grupa pierwszą sesję nauki odbyła przed południem, następnie następował przerywnik (czyli sen) i naukę kontynuowali drugiego dnia z rana. A jakie były wyniki tego badania?
  Z początku różnice nie były widoczne, gdyż uczestnicy zapamiętywali mniej więcej podobną liczbę słów i podobną liczbę prób zapamiętania ich. Różnica pomiędzy obiema grupami była znacząco widoczna dopiero po upływie pewnego czasu. Otóż tutaj sytuacja jest zgoła inna, grupa która spała pomiędzy nauką pamiętali w okolicach dziesięciu na szesnaście wyrazów. Grupa która uczyła się bez możliwości snu zapamiętała ledwie siedem i pół słowa na szesnaście możliwych. Tak samo czas wpłynął na efekty jeśli chodzi o liczbę prób zapamiętania tych wyrazów. Otóż grupa która spała potrzebowała jedynie trzech prób na przypomnienie sobie materiału którego ówcześnie się nauczyła. Za to grupa nieśpiących osób potrzebowały na to średnio sześciu prób. To pokazuję, że efektywność w tym zakresie zwiększyła się niemal dwukrotnie.
  To może budzić kontrowersje w pewnych aspektach ponieważ nie da się ukryć że badani którzy spali teoretycznie mieli mniej czasu na przygotowanie i przerwali „ciągłość” nauki co mogło doprowadzić do dekoncentracji nad danym tematem. Jednak badacze sprawdzali nawet wiedzę obydwu grup po upływie tygodnia, a nawet sześciu miesięcy a i tak efekty były podobne jak w opisanym badaniu powyżej.

  Jakie mogą być wnioski do tego wszystkiego? Sen, a raczej wyspanie się, jest głównym czynnikiem do efektywnej i szybszej nauki jakiegokolwiek zakresu materiału. Ciągłe uczenie się bez snu, prędzej czy później, wprawia nas w stan dekoncentracji i wręcz przeciwnie, przeszkadza w uczeniu efektywnym.

 3. Powyższy artykuł dotyczy bardzo ciekawego tematu, jakim jest wpływ snu na efektywność nauki. Opisano w nim badania przeprowadzone przez Stephanie Mazza z Uniwersytetu w Lyonie oraz przedstawiono jego rezultaty. W celu zweryfikowania swojej tezy Stephanie podzieliła 40 osób na dwie grupy, które miały się uczyć wyrazów w języku obcym. Proces nauki podzielono na dwie sesje. Pierwsza grupa miała przerwę na sen pomiędzy sesjami nauki, z kolei druga grupa nie miała takiej przerwy. Okazało się, że uczestnicy z pierwszej grupy mieli lepsze wyniki – zapamiętali oni więcej słów długoterminowo oraz potrzebowali oni mniej prób, aby zapamiętać dane wyrazy. Wyniki tego badania sugerują, że sen przynosi dwie korzyści – czas na zapamiętanie danego materiału jest krótszy, zaś efekty nauki są bardziej długotrwałe. Porównując tekst źródłowy z zamieszczonym artykułem pani Dominiki Klimek można zauważyć, że badanie oraz jego wyniki zostały opisane w jak najbardziej poprawny sposób. Całość jest spójna oraz zwięzła. Artykuł nie posiada też żadnych błędów ortograficznych i stylistycznych, zaś autorka posługuje się poprawną polszczyzną. Jedyne, co można jeszcze do niego dodać, to zaprezentowanie wyników badania po tygodniu od zakończonej sesji. Otóż uczestnicy pierwszej grupy (która miała przerwę na sen) po tygodniu cechowali się bardzo małym stopniem zapomnienia poznanych wyrazów w języku obcym – było ich aż 15 z 16 poznanych. Natomiast grupa bez przerwy na sen zapamiętała tylko 11 wyrazów. Myślę, że warto byłoby dodać te wyniki do artykułu, ponieważ ukazują one w bardziej dobitny sposób, jak sen wpływa na długoterminowe zapamiętywanie. Podsumowując, autorka w sposób konkretny i zwięzły przedstawiła przebieg badań, jest to zgodne z opisem zamieszczonym w tekście źródłowym. Artykuł zawiera wszystkie wymagane aspekty, takie jak: cel przedstawionych badań, opis jego przebiegu, zaprezentowanie wyników, a także wyciągnięcie wniosków. Uważam, że nie można autorce zarzucić żadnych rozbieżności w porównaniu do opisu w tekście źródłowym. Dodatkowym atutem artykułu jest przystępny i zrozumiały język, w związku z tym może on trafić do szerokiego grona odbiorców – nie tylko do psychologów, czy studentów psychologii. Sądzę, że warto przeczytać ten artykuł, ponieważ temat jest bardzo aktualny i ciekawy. Z pewnością warto sprawdzić na „własnej skórze” wpływ snu na efektywność nauki.

 4. Artykuł porusza bardzo aktualne zagadnienie jakim jest wpływ snu na poprawę pamięci człowieka oraz utrwalania nowych informacji.
  Autorka notatki starała się przedstawić badaną problematykę w sposób uniwersalny i zrozumiały dla przeciętnego słuchacza. Na podstawie prostego przykładu, eksperymentu podjęto próbę zbadania wpływ snu na koncentrację oraz ludzką pamięć.
  Badanie przeprowadzone przez Stephanie Mazza z Uniwersytetu w Lyoni opublikowane na łamach Psychological Science polegało na wybraniu 40 osób, a następnie wyłonieniu z nich dwóch grup, które miały za zadanie zapamiętać słowa z języka obcego, aż do perfekcyjnego ich opanowania. Grupy pracowały w odrębnych sesjach. Uczestnicy pierwszej z nich proces nauki rozpoczęli rano, a następnie kontynuowali po południu tego samego dnia, natomiast grupa druga swój trening rozpoczynała po południu jednego dnia, a kontynuowała dnia następnego rano, po nocnym śnie. Efekty pracy obydwu grup były sprawdzone ponownie po tygodniu, a następnie po 6 miesiącach.
  W tekście źródłowym brak jest szczegółowych informacji, dotyczących wyników przeprowadzonego badania, co wyraźnie w swojej pracy zamieściła autorka streszczenia. Wynika z niego, iż uczestnicy, którzy swoją naukę rozpoczynali po południu, a kontynuowali po nocnym śnie, byli bardziej efektywni, zapamiętywali wiekszą liczbę słów i robili to w szybszym czasie.
  Warto zwrócić uwagę na to, iż poziom ich wydajności był o wiele wyższy, a w swój trening musieli włożyć mniej wysiłku.
  Badacze wyraźnie zauważyli, że łączenie nauki ze snem przynosi lepsze i długotrwałe efekty. Utwierdzono się w tym nawet po upływie 6 miesięcy, kiedy to po raz kolejny sprawdzono wyniki eksperymentu w poszczególnych grupach. Różnice między nimi nadal się utrzymywały i można było zauważyć, iż zespół łączący naukę ze snem pamiętał wiekszą liczbę wyrazów niż zespół uczący się w dwóch sesjach, bez przerwy na sen.

  Badanie to ma duże znaczenie ze względu na jego zastosowanie w codziennym życiu, a zwłaszcza dla osób uczących się.
  Sen pozwala na zregenerowanie sił i ponowny wysiłek umysłowy. Bardzo dobrze wpływa na retencję informacji.

 5. Psycholog Dominika Klimek jest autorką artykułu empirycznego dotyczącego badań Stephanie Mazza wraz z zespołem z Uniwersytety w Lyoni, opublikowanych na łamach Psychological Science, odnośnie snu i jego wpływu na pamięć.
  Parokrotnie sprawdzane badania miały na celu przekonanie się, jak sen pozwala zmniejszyć nakład wysiłku wkładanego w naukę i jej efekty. W tym celu czterdzieści dorosłych osób podzielono na dwie grupy i poddano procesowi uczenia słów w języku obcym. Grupy różniły się porą dnia wykonywania wysiłku umysłowego, była to grupa ucząca się dzień przed, następnie idąca spać i uczęszczająca na sesję następnego dnia przed południem oraz grupa druga, która to uczyła się tego samego dnia, by po południu odbyć sesję.
  To co odnotowali badacze to fakt, że wraz z upływem czasu osoby, które spały między sesjami odnosiły lepsze i długotrwałe efekty. Wraz z upływem czasu osoby, które zapadały w sen między okresami nauki odnotowywały szybsze zapamiętywanie większej ilości wyrazów w języku obcym. Efekt ten, został odnotowany u grupy “śpiących” nawet po okresie sześciu miesięcy, a ilość zapamiętanych słów różniła się od osób z grupy, która nie spała między zajęciami o około trzy słowa.
  Z badań możemy wynieść niezwykle praktyczną radę na przyszłość, mówiąca o tym, że sen warunkuje lepsze efekty nauki i możliwości zapamiętywania. Wyniki stanowić mogą przepis na bardziej efektywny rozwój dzieci, jak i ludzi w ogóle.
  Z powyższego artykułu możemy dowiedzieć się wszystkich najistotniejszych informacji zaprezentowanych przez badaczkę Stephanie Mazza wraz z zespołem, zawiera on najpotrzebniejsze dane i uważam, że niczego więcej nie trzeba dodawać, ani niczego w nim nie brakuje. Streszczenie jest prawidłowe i wyczerpujące.

 6. Zdecdowanie należę do osób które poszły krok dalej i … spały podczs wykladów.
  Efekt na egzaminach porównywalny z tymi nieśpiącymi (a niekiedy zdecydowanie lepszy). ;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Related Posts