Motywacja do badania

green plant in clear glass vase

Jaki typ nagrody najskuteczniej zachęca internautów do wzięcia udziału w badaniu online? W walce o respondenta internetowe panele badawcze często sięgają po różne formy gratyfikacji w zamian za wypełnienie ankiety. Jak się okazuje, ich skuteczność zależy nie tylko od wartości samej nagrody, ale i sposobu jej przyznawania. Które formy wynagrodzenia pociągają respondentów najbardziej?

Takie pytanie postawili sobie badacze z Virginia Commonwealth University, University of Maryland i University of Mannheim. Aby uzyskać odpowiedź, przeprowadzili oni eksperyment, który bazował na internetowym badaniu dotyczącym psychologicznych konsekwencji bezrobocia w Chorwacji. Ostatecznie do udziału w badaniu zakwalifikowanych zostało 1307 bezrobotnych. Respondenci zostali podzieleni na kilka grup, z których każdej przydzielono inną formę wynagrodzenia za wypełnienie ankiety. Wśród osób z dwóch pierwszych grup przewidziano losowanie stosunkowo wysokiej nagrody pieniężnej, ale wyniki losowania jedna grupa miała poznać bezpośrednio po wypełnieniu ankiety, a druga dopiero miesiąc po zakończeniu badania. Osobom z trzeciej grupy w zamian za uczestnictwo w badaniu obiecano przekazanie jego wyników. Dodatkowo odrębną próbę stanowiła grupa kontrolna, której respondentom nie zaoferowano żadnej nagrody z tytułu wypełnienia ankiety.

Badaczy interesowały dwie kwestie: jaki wpływ ma dany typ nagrody na podjęcie decyzji o udziale w badaniu oraz na to, ile osób zdecyduje się wypełnić ankietę do końca.

W odniesieniu do pierwszego zagadnienia założono, że najbardziej chętne do wzięcia udziału w badaniu będą osoby z grupy natychmiastowego powiadamiania o wynikach losowania, następnie osoby z grupy z powiadamianiem odroczonym, a najmniej osoby z grupy, w której nie wyznaczono żadnej nagrody. Jak się okazało, założenia te okazały się prawidłowe – największy odsetek wypełnionych ankiet odnotowano w grupie bezpośredniego powiadomienia o wynikach losowania, a najmniejszy w grupie bez nagrody. Ankietę rozpoczęło wypełniać 76,6% osób z grupy z natychmiastowym powiadomieniem, 70,5% z grupy z odroczonym powiadomieniem i 62,3% z grupy bez nagrody.
Drugie założenie eksperymentu wskazywało, że osób, które nie dokończą wypełniania ankiety będzie znacznie mniej w grupie natychmiastowego powiadamiania o wynikach niż w grupie powiadamiania odroczonego, natomiast najwięcej znajdzie się ich w grupie bez nagrody. Tym razem hipoteza okazała się prawdziwa tylko po części. Ankiet wypełnionych do końca było znacznie więcej w grupie z natychmiastowym powiadamianiem niż w innych grupach. Jednak, mimo że liczba niedokończonych ankiet była najmniejsza w grupie z natychmiastowym powiadamianiem, to pomiędzy pozostałymi grupami nie zaobserwowano większych różnic – odsetek niedokończonych ankiet w grupie z odroczonym powiadamianiem wyniósł 39,9% a w grupie bez nagrody 39,8%, natomiast w grupie z natychmiastowym powiadamianiem 31,2%.

Zgodnie z wynikami eksperymentu, losowanie nagród z powiadamianiem o jego wynikach bezpośrednio po wypełnieniu ankiety jest najskuteczniejszą formą zachęty do wzięcia udziału w badaniu. Zastosowanie tego typu wynagrodzenia nie tylko poprawia wskaźnik udziału w ankiecie internetowej (response rate), ale także zmniejsza liczbę ankiet niedokończonych. Podsumowując, różne formy gratyfikacji mają pozytywny wpływ na motywację i determinację respondenta do wypełnienia ankiety, ale kluczową rolę zdaje się odgrywać bezpośredniość i natychmiastowość korzyści, jakie odnosi respondent z uczestnictwa w badaniu.

Więcej informacji:
(C) zdjęcie unsplash.com
Tuten, T. L., Galesic, M., Bosnjak, M. (2004). Effect of Immediate Versus Delayed Notification of Prize Draw Results on Response Behavior in Web Surveys: An Experiment. Social Science Computer Review http://ssc.sagepub.com/cgi/content/abstract/22/3/377
Print Friendly, PDF & Email
Total
0
Shares
Related Posts