Statystyczny Polak

Jak Polacy dzielą się obowiązkami w związku?

32% badanych uskutecznia tak zwany model mieszany. Nie należy go mylić z modelem partnerskim, gdzie oboje małżonkowie pracują zawodowo i w równym stopniu zajmują się domem i dziećmi.

Print Friendly, PDF & Email

32% badanych uskutecznia tak zwany model mieszany. Nie należy go mylić z modelem partnerskim, gdzie oboje małżonkowie pracują zawodowo i w równym stopniu zajmują się domem i dziećmi. Takich par jest w Polsce 19%. Model mieszany natomiast polega na tym, że oboje małżonkowie pracują, jednak obowiązek prowadzenia domu i wychowania dzieci spada głównie na kobietę. To chyba takie nasze, polskie równouprawnienie.

(N=38 866)

Więcej informacji:
CBOS, styczeń 2010, Postawy prokreacyjne Polaków
Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Agata Kukwa

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Magister technologii ochrony środowiska, inżynier ochrony i zarządzania środowiskiem. Obecnie doktorantka w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się nowymi technologiami oraz stymulowaniem działalności innowacyjnej w Polsce.