Czarno-biała moralność

(C) www.flickr.com by Chris JL

W baśniach świat jest czarno-biały, kiedy dojrzewamy w naszym życiu pojawia się więcej odcieni szarości. Na ile sam widok kontrastującej czerni i bieli wpływa na ocenę niemoralnych czynów?

Theodora Zarkadi i Simone Schnall z University of Cambridge prosili internautów o ocenę postępowania fikcyjnego bohatera Heinza. Jego żona umierała na raka, a mężczyzny nie było stać na zakup lekarstwa. Desperat ukradł więc lek, aby uratować życie ukochanej. Badacze prezentowali historię na jednolitym szarym tle lub po środku czarno-białej szachownicy. „Moralnie wątpliwy czyn oceniany był bardziej skrajnie, gdy historia była prezentowana na czarno-białej szachownicy” – piszą badacze na łamach „Journal of Experimental Social Psychology”. Podsumowując, wizualny kontrast wyzwala w nas czarno-białe myślenie rodem z dziecięcych bajek!

Więcej informacji:
Zarkadi, T., & Schnall, S. (2013). “Black and White” thinking: Visual contrast polarizes moral judgment. Journal of Experimental Social Psychology, 49(3), 355–359. doi:10.1016/j.jesp.2012.11.012
Zdjęcie (C) www.flickr.com by Chris JL
Artykuł ukazał się również drukiem na łamach styczniowego (2014) numeru magazynu Focus Coaching w dziale Psychopedia.
Print Friendly, PDF & Email
Total
0
Shares
4 comments
 1. Studentka SWPS Marta Wrońska, która jest autorką powyższego streszczenia zajęła się tematem badań dotyczących oceny czynów. Badacze z Uniwersytetu Cambridge, Theodrora Zakardi i Simone Schnall skupili się na ocenie moralności czynów.
  Jak powszechnie wiadomo osoba, która zachowuje się moralnie jest postrzegana pozytywnie przez społeczeństwo. Temat moralności czy też jej braku od wielu lat jest poruszany przez badaczy psychologów, socjologów oraz wielu innych na całym świecie.
  Wg mnie streszczenie Pani Marty Wrońskiej jest mało wnikliwe, zbyt krótkie, nieskondensowane i ubogie w treści merytoryczne. Niestety, ale po dwukrotnym przeczytaniu ww. tekstu miałam wiele wątpliwości co do meritum i wyników badań. Dopiero odnalezienie i zapoznanie się z podanym przez Panią Martę Wrońską źródłem pozwoliło mi znacznie przybliżyć się do właściwego sedna tematu. Ponadto, w przygotowanym przez Panią Wrońską tekście dostrzegam pojedyncze błędy interpunkcyjne czy też merytoryczne. Na przykład, podała angielski odpowiednik zamiast polskiego (Uniwersytet Cambridge) w tekście w języku polskim. Dodatkowo wg mojej wiedzy tytuł czasopisma powinien być napisany kursywą. W tej sytuacji brak jest rozróżnienia pomiędzy cytatem, a tytułem czasopisma. Ponadto, ostatnie zdanie streszczenie nie wymaga wykrzyknika.
  Autorka skupiła się jedynie na bardzo ogólnych informacjach, które dla czytelnika są niewystarczające.
  Autorka nie wspomniała o założeniach, podejrzeniach oraz celach ww. badaczy. Nie wspomniała także, o dodatkowo przeprowadzonych badaniach, które miały na celu dotrzeć do większego grona badanych, a co za tym idzie poszerzyć wyniki badań o dodatkowe informacje na temat reakcji wspomnianych uczestników badania na różne sytuacje społeczne.
  Autorka podjęła się bardzo ciekawego i interesującego tematu. Jednakże, pominęła wiele istotnych elementów przebiegu badania, m.in. informację na temat grupy badanych, ich wieku, narodowości czy statusu społecznego. Procedura badania nie została przez Panią Wrońską, chociażby wspomniana. Dodatkowo rażącym błędem jest brak podania daty, a w szczególności roku przeprowadzenia ww. badania/badań. Co najistotniejsze, autorka zaprezentowała wyniki badań, lecz ich nie omówiła.
  Podsumowując, Pani Marta Wrońska zaprezentowała bardzo ciekawy temat, lecz nie skupiła się na jego streszczeniu.

 2. Autorka streszczenia Marta Wrońska, podjęła się interpretacji ciekawych badań Theodrora Zakardi i Simone Schnall z University od Cambridge nad oceną niemoralnych czynów.Moralność to bardzo ciekawe zagadnienie, uważam, że wybór opisywanego tematu był bardzo trafny.
  Streszczenie zostało napisane w sposób poprawny językowo i przystępny dla czytelnika. Charakteryzuje się bardzo krótką, zwięzła treścią, ale niewyczerpującą. W sposób zrozumiały ukazany został cel przeprowadzonego badania, czyli umiejetność odróżniania przez ludzi dobra od zła. Niestety informacje na jego temat, w porównaniu do artykułu źródłowego są znikome. Przebieg badania został zarysowany- autorka opisuje wykorzystaną przez badaczy historię oraz sposób jej przedstawienia internautom. Natomiast pomija kwestię typu osób jakie brały udział w badaniu- nie dostarcza informacji na ten temat (określenie badanej grupy). Brak również opisu procedury badania- uczestnicy po przeczytaniu historii mieli za zadanie ocenić swoja aprobatę lub dezaprobatę dla postępowania bohatera w skali od 1(aprobata) do 7(dezaprobata), co zobrazowałoby dokładny przebieg doświadczenia. Pomija również założenia badaczy, które pomogłyby czytelnikowi zrozumieć wybrany przez eksperymentatorów sposób przeprowadzenia eksperymentu. Nie wspomina, że autorzy badania przeprowadzili dodatkowy eksperyment, aby powtórzyć i rozszerzyć wyniki, o badania nad reakcjami uczestników na szereg innych problemów społecznych, co z mojego punktu widzenia wydaje się interesujące i potwierdza słuszność pierwszych rezultatów. Wyniki badania są przedstawione, natomiast brak im opisu, co z jednej strony pozwala czytelnikowi w szybki sposób dowiedzieć się jaki był jego efekt, ale nie pozwala się w nie wgłębić. Wnioski płynące z raportowych badań są takie, iż wizualny kontrast wpływa na nasz sposób myślenia a tym samym na postrzeganie niemoralnych czynów- moralnie wątpliwa historia bohatera została skrajniej oceniona, gdy była prezentowała na czarno-białym tle, tego również dowiadujemy się od autorki streszczenia.
  Podsumowując, streszczenie dostarcza podstawowych informacji na temat celu, przebiegu i wniosków płynących z badania. Czytając je, w szybki sposób możemy dowiedzieć się czegoś na jego temat, ale za mało w nim informacji, które rozjaśniłby wiele wątpliwości.

 3. Znaczy najbardziej kontrastowe opinia mają szachiści i filharmonicy… ? ;-)

Comments are closed.

Related Posts