Brudni liberałowie

Jak karać pedofilów? Czy aborcja powinna być legalna? Czy religia powinna być nauczana w szkołach? Jeśli sądzisz, żę masz jasną odpowiedź na powyższe pytania, zastanów się ponownie. Okazuje się, że zupełnie innych odpowiedzi można oczekiwać, gdy rozważamy takie dylematy w łazience i zupełnie innych w salonie. Badania psychologów dowodzą, że po krótkim przypomnieniu o czystości nasze poglądy polityczne stają się bardziej konserwatywne.

W pierwszym badaniu studenci zaczepiani na terenie uczelni wypełniali kwestionariusz na temat dylematów moralnych, społecznych i finansowych, podczas gdy w ich otoczeniu znajdował się dozownik żelu antybakteryjnego do rąk. Połowa badanych w trakcie wypełniania kwestionariusza miała stanąć przy pustej ścianie a połowa badanych stawała przy ścianie, na której znajdował się dozownik z żelem. Okazało się, że przypomnienie badanym o czystości fizycznej prowadzi do zaostrzenia konserwatywnych reakcji na przedstawione dylematy.

Psychologiczny związek między czystością ciała i czystością moralną omawialiśmy już na łamach badania.net

W drugim badaniu ekspozycja na tablicę zachęcającą do częstego mycia rąk używając nawilżanych chusteczek higienicznych prowadzi m.in do przyznawania silniejszych kar dla sprawców wykroczeń na tle seksualnym.

Wydaje się więc, że poglądy polityczne mogą być, po części, przejawem motywacji jednostki do utrzymywania czystości fizycznej i unikania sytuacyjnej okazji do pokalania czy zakażenia. Czystość fizyczna może służyć jako skuteczny priming konserwatywnych wartości w ocenie moralności np. aktywności seksualnych. Wcześniejsze badania (Inbar i in., 2009) sugerują również, że powiązanie między konserwatyzmem a czystością ciała jest dwukierunkowe – osoby konserwatywne wykazują większą gotowość do reakcji wstrętu, a aktywności odnoszące się do pokalania czystości fizycznej częściej uznają za niemoralne.

Sprawdzcie na swoich znajomych: zadajcie im pytanie “Czy sądzisz, że farmakologiczne obniżenie popędu u skazanych za pedofilię jest zgodne z Twoimi poglądami? Odpowiedź na skali od 1 do 5 gdzie 1 oznacza, że skrajnie się z tym nie zgadzasz a 5, że skrajnie się z tym zgadzasz”. Odpowiedzi powinny się różnić jeśli pytanie zadacie np. w chwilę po umyciu rąk przez ankietowanego.

Więcej informacji:
Helzer, E. G., & Pizarro, D. A. (2011). Dirty Liberals!: Reminders of Physical Cleanliness Influence Moral and Political Attitudes. Psychological Science
Print Friendly, PDF & Email
Total
0
Shares
Related Posts