Marta Snarska

1 post
Doktor psychologii, absolwentka studiów doktoranckich w Katedrze Psychologii Społecznej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się psychologią kobiecości i męskości, sprawiedliwością społeczną i zachowaniami konsumenckimi. Wielbicielka literatury i kina, pasjonatka teatru, długich podróży i długich rozmów.