Statystyczny Polak

Z czego dumni są Polacy?

Konia z rzędem temu, kto odgadłby, że Polacy przede wszystkim dumni są z polskiej gościnności (51%). Kolejne miejsca to patriotyzm i przywiązanie do ojczyzny (42%), polska kuchnia (41%) oraz kultura (40%).

Print Friendly, PDF & Email

Konia z rzędem temu, kto odgadłby, że Polacy przede wszystkim dumni są z polskiej gościnności (51%). Kolejne miejsca to patriotyzm i przywiązanie do ojczyzny (42%), polska kuchnia (41%) oraz kultura (40%). Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej losowej próbie (N=1052)  dorosłych mieszkańców Polski.

Odsetki nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wskazać więcej niż jeden powód

Mniej zaskakujące okazują się główne sytuacje odczuwania dumy przez ankietowanych. Przede wszystkim jest to sport, czyli sukcesy jakie osiągają nasi sportowcy (27%).  Jednak drugą najczęściej wpisywaną pozycją było stwierdzenie, że dumę ankietowany odczuwa zawsze i w każdej sytuacji (18%). Na trzecim miejscu znalazł się Jan Paweł II i pamięć o nim (7%). Pytanie miało charakter otwarty, więc badani sami formułowali odpowiedzi.

Pominięto kategorie pojawiające się w wypowiedziach mniej niż 1% badanych i odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”. Odsetki nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wymieniać różne sytuacje

Na koniec warto wiedzieć  z jakich powodów jest nam wstyd, ponieważ to pytanie także miało charakter otwarty. Przede wszystkim wstydzimy się za to jak wygląda życie polityczne w kraju (31%), a zaraz potem za sposób w jaki rodacy reprezentują Polskę za granicą (26%). Wstydzimy się także za przestępczość Polaków (14%) oraz wulgarne, hałaśliwe i pełne braku kultury zachowania (8%).

Pominięto kategorie pojawiające się w wypowiedziach mniej niż 1% badanych i odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”. Odsetki nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wymieniać różne sytuacje

Więcej informacji:
CBOS, marzec 2010, Powody do dumy i wstydu dla Polaków
Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Konrad Bocian

Doktor psychologii, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii moralności, wpływu języka na poznanie i emocje oraz agresji. W wolnym czasie fan serii PES, magazynu Polityka, kolarstwa górskiego oraz pokera w wersji Texas Hold'em.