Psychologia Seks

Seks, nastolatki i telewizja

Czy Twoi rodzice wypraszali Cię z pokoju podczas „Seksmisji”? Czy zdaniem Twojej babci czytanie rubryk „Mój pierwszy raz” i „Wypowiedz się” w Bravo ma zły wpływ na nastolatków? Analiza badań opublikowana w Developmental Psychology pokazała, że wbrew powszechnej opinii, ekspozycja na treści erotyczne nie przyspiesza wieku inicjacji seksualnej.

W filmach, reklamach, magazynach, tekstach piosenek można dostrzec ogrom przekazu o charakterze erotycznym. Doniesienia naukowe pokazują, że seks w różnej postaci (jako temat rozmów, namiętne pocałunki, intymny dotyk, jawny seksualny stosunek) pojawia się w 70% wszystkich telewizyjnych programów. Czy narażenie na tematykę seksualną zwiększa prawdopodobieństwo wcześniejszej inicjacji wśród nastolatków? Psychologowie poświęcają uwagę tej sprawie już od pewnego czasu. Są dwa główne powody, dla których wpływ „przeseksualizowania” mediów na dzisiejszą młodzież jest wart wysiłku. Po pierwsze, młodym ludziom telewizor towarzyszy każdego dnia. Wyniki badań Robertsa (2009) pokazują, że przeciętny nastolatek ma kontakt z mediami przez 6-8 godzin dziennie. Po drugie, jak bez problemu młodzi ludzie chwytają pilota, tak niechętnie sięgają po środki antykoncepcyjne, narażając się na niechcianą ciążę, a także choroby przenoszone drogą płciową (Brown i in., 2006).

Jakiś czas temu dwa niezależne zespoły psychologów – jeden pod kierunkiem Browna (2006), a drugi Collinsa (2004) przeprowadziły badania nad wpływem przekazów medialnych o tematyce erotycznej na wiek rozpoczęcia współżycia u nastolatków. Na podstawie otrzymanych wyników, Brown i Collins jednogłośnie oznajmili, że ekspozycja na treść seksualną w mediach przyspiesza inicjację seksualną. Opisane badania wywarły duży wpływ na środowisko naukowe – pięć lat po publikacji, napisane na ich podstawie artykuły plasują się w dziesiątce najczęściej czytanych artykułów w czasopiśmie Pediatrics! Tymczasem dwójka naukowców, Lawrence Steinberg z Temple University oraz Kathryn Mohanan z Uniwersytetu w Waszyngtonie zakwestionowała wyniki uzyskane przez swoich kolegów.

W ich badaniach udział wzięli uczniowie z 14 szkół publicznych południowozachodnich stanów Ameryki, którym zostały rozesłane kwestionariusze. Z poprawnie wypełnionych ankiet wylosowano 1200 uczniów, którzy byli badani w dwóch etapach. W obu turach kwestionariusze zawierały pytania o dane demograficzne, korzystanie z mediów, a także inicjację seksualną. Obliczając ekspozycję na treści erotyczne, brano pod uwagę cztery rodzaje mediów: telewizję, muzykę, filmy i magazyny, a uczniów proszono o zaznaczenie na długiej liście tych pozycji, z jakimi mają regularny kontakt (przez co najmniej miesiąc wstecz). Drugi etap badania został przeprowadzony dwa lata po pierwszym wypełnianiu kwestionariuszy – badacze chcieli sprawdzić, czy zwiększona ekspozycja na treści erotyczne będzie wiązała się z szybszym rozpoczęciem życia seksualnego. Ponieważ do analiz mogły wejść jedynie osoby, które podczas pierwszej tury jeszcze nie rozpoczęły współżycia, ostateczna liczebność próby wyniosła 888 osób.

Wyniki

Analizy statystyczne pokazały, że związek pomiędzy treściami erotycznymi a wiekiem inicjacji seksualnej nie jest istotny – ekspozycja na treści seksualne w mediach okazała się nie być czynnikiem ryzyka wcześniejszej inicjacji seksualnej (być może ku niezadowoleniu niektórych naukowców i rodziców). Zbyt wcześnie rozpoczynane życie seksualne wiąże się z problemami w funkcjonowaniu społecznym nastolatków, a udokumentowanymi dotychczas czynnikami są: przyzwolenie ze strony rodziców, konflikt między rodzicem a nastolatkiem, przyjaciele, którzy już są aktywni seksualne.

Łatwo jest wskazywać produkcje filmowe, kolorowe magazyny i Madonnę jako powody wczesnej inicjacji seksualnej młodzieży. Jednak całkiem prawdopodobne jest to, że przyczyny, które stoją za zachowaniem nastolatków, leżą bliżej ich rodzinnego domu niż Hollywood. – komentują badacze. Wyniki dają dowód, że rodzice nie muszą się martwić, jeśli przyłapią swoją córkę na słuchaniu Dody.

Więcej informacji:

Steinberg, L., & Monahan, K. C. (2010). Adolescents’ exposure to sexy media does not hasten the initiation of sexual intercourse. Developmental Psychology, 47(2), 562-76. doi: 10.1037/a0020613

Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Lilianna Jarmakowska - Kostrzanowska

Magister psychologii i matematyki. Zajmuje się statystyką i z zastosowań statystyki w psychologii tworzy swój doktorat. Pisze bloga, też ze statystyki. Co skutecznie zjada wolny czas, który poświęciłaby na gotowanie i operowanie szydełkiem.