Nie zapominaj telefonu!

Gdy bliscy nas zawodzą, nasze przywiązanie przenosimy na przedmioty – przekonują psycholodzy na łamach prestiżowego przeglądu „Journal of Experimental Social Psychology”.

Czy potrzeba interakcji społecznych, jaką odziedziczyliśmy po naszych przodkach, może być zastąpiona korzystaniem z przedmiotów martwych? Czy używanie ulubionego przedmiotu może rekompensować odrzucenie społeczne? Aby sprawdzić odpowiedzi na te pytania, doktor Mark Landau z Uniwersytetu w Kansas wraz ze współpracownikami, przeprowadzili trzy eksperymenty. W jednym z nich podzielili badanych na cztery grupy – wszyscy przypominali sobie jedną z czterech możliwych wylosowanych wersji scenariusza. Ich zadaniem było opisać sytuację, w której nie mogli (lub mogli) polegać na swoich przyjaciołach (lub dalszych znajomych). Następnie wszyscy uczestnicy wypełniali kwestionariusz, w którym deklarowali m.in. nasilenie zachowań świadczących o uzależnieniu od przedmiotów (np. telefonu lub laptopa), potrzebie zajmowania się nimi oraz przywiązaniu do nich. Jak się okazało, najwyższe wyniki w skali przywiązania do przedmiotów martwych deklarowały osoby, które chwilę wcześniej przypominały sobie sytuacje nieprzyjemnego rozczarowania zachowaniem przyjaciół. W trzecim badaniu wszyscy uczestnicy rozstawali się z telefonami na czas badania, zaś ci z pośród badanych, którym następnie prymowano poczucie niepewności w ich związkach z innymi ludźmi wykazywali następnie większy lęk separacyjny i wyższą motywację do odzyskania przedmiotu. To kolejny argument, dla którego warto pamiętać o telefonie przy wychodzeniu z domu – to jedna z tych rzeczy, na której szczególnie polegamy, gdy bliscy zawiodą nasze zaufanie.

Więcej informacji:
Keefer, L. A, Landau, M. J., Rothschild, Z. K., Sullivan, D. (2012). Attachment to objects as compensation for close others. Journal of Experimental Social Psychology DOI: 10.1016/j.jesp.2012.02.007

Artykuł ukazał się również drukiem na łamach lipcowego numeru magazynu Focus Coaching w dziale Psychopedia.

Print Friendly, PDF & Email
Total
0
Shares
One comment
  1. Streszczone przez Michała Parzuchowskiego badania na temat ,,Nie zapominaj telefonu” dotyczą eksperymentu przedstawionego, przez doktora Mark Landau wraz ze współpracownikami, na łamach Journal of Experimental Social Psychology o tytule ,,Attachment to objects as compensation for close others’ perceived unreliability”. Streszczający określił cel badania w pytaniach do czytelnika – co uważam za interesujący zabieg, zachęcający do przeczytania tekstu. Autor opisuje, jak bardzo jesteśmy w stanie przywiązać się emocjonalnie do przedmiotów martwych za pomocą, których nawiązujemy relacje społeczne. Dowiadujemy się na czym polegał eksperyment, kto w nim brał udział, na jakiego rodzaju i na ile grup podzielono obserwowanych. Następnie autor streszczenia informuje nas o mechanizmie procesu badawczego, przedstawiając ciekawy tryb stymulacji myśleniowej. Ponadto uzyskujemy informację, że osoby, którym przypomniano przykre doświadczenia związane z bliskimi, z utratą do nich zaufania wykazywały najwyższy stopień przywiązania, wręcz uzależnienia od przedmiotów martwych. Niestety autor streszczenia nie odniósł się w ogóle do badania numer dwa które zostało przedstawione w oryginalnym opisie pracy badawczej. Uważam to za błąd, który zniekształca ostateczny odbiór wyników eksperymentu. Ponadto świadczy to o nieco wybiórczym potraktowaniu pierwotnych badań przez streszczającego. Na podstawie oryginalnego tekstu możemy dojść do wniosku, że badanym bardziej zależało na urządzeniu niż na kontaktach z ludźmi. Było ono traktowane przez nich jako stabilne i niezawodne źródło relacji społecznych. Natomiast trzecie badanie zostało przedstawione w streszczeniu w sposób kompletny, w porównaniu z oryginałem. Autor streszczenia zdawkowo opisuje wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. Odnosi się do minimum, przedstawiając jeden wniosek będący następstwem pierwszego badania. Mimo to uważam, że artykuł jest ciekawy i zrozumiały.

Comments are closed.

Related Posts