Jak poprawić umiejętność rozpoznawania emocji?

Badania pokazują, że dzieci w wieku od 8 do 18 lat spędzają dziennie siedem i pół godziny, korzystając z różnego rodzaju mediów (telewizji, komputera, telefonu komórkowego). Badacze z University of California postanowili sprawdzić, jak wykorzystywanie przez dzieci nowych technologii do komunikowania się z otoczeniem, wpływa na ich rozwój umiejętności rozpoznawania emocji u innych osób.

Doktor Yalda T. Uhls wraz z zespołem podzieliła 12-letnich uczniów z tej samej szkoły na dwie grupy. Pierwsza wzięła udział w pięciodniowym obozie poza miastem, a druga została w szkole. Podczas trwania obozu dzieci nie mogły korzystać z żadnych urządzeń medialnych, miały natomiast wiele okazji do wzajemnych interakcji podczas grupowych zajęć oraz dzieląc pokoje. Dzieci, które zostały w szkole, spędziły pięć dni tak jak zwykle, bez żadnych ograniczeń dotyczących korzystania z mediów. “Wybraliśmy formę obozu, ponieważ umożliwiało to większą kontrolę nad zachowaniem dzieci. Poza tym było to bardziej naturalne rozwiązanie niż zabronienie im używania urządzeń elektronicznych w szkole” – tłumaczy doktor Uhls.

Zanim podzielono dzieci na grupy, poproszono je o wypełnienie testu, który umożliwia ustalenie zdolności rozpoznawania emocji przeżywanych przez drugiego człowieka wyłącznie na podstawie mimiki jego twarzy. Jest to jedna z najważniejszych umiejętności komunikacji niewerbalnej. Po pięciu dniach zarówno dzieci uczestniczące w obozie, jak i dzieci, które pozostały w szkole, raz jeszcze wypełniły ten sam test.

Zgodnie z przypuszczeniami psychologów umiejętności rozpoznawania emocji uległy istotnemu polepszeniu w przypadku dzieci, które wzięły udział w obozie. “Uważamy, że różnice wynikły przede wszystkim z ograniczenia dzieciom dostępu do popularnych mediów. Podczas obozu uczniowie mogli polegać wyłącznie na interakcji twarzą w twarz i to stanowiło podstawowy sposób ich komunikowania się z dorosłymi i rówieśnikami – podsumowują autorzy na łamach czasopisma „Computers in Human Behavior”.

Więcej informacji:
Uhls, Y., Michikyan, M., Morris, J., Garcia, D., Small, G., Zgourou, E., Greenfield, P. (2014). Five days at outdoor education camp without screens improves preteen skills with nonverbal emotion cues. Computers in Human Behavior, 39: 387-392. DOI: 10.1016/j.chb.2014.05.036
(C) Zdjęcie Jim Bauer
Print Friendly, PDF & Email
Total
0
Shares
2 comments
  1. Artykuł jest interesujący, ze względu na aktualność poruszanego problemu. Został napisany poprawnym i zrozumiałym dla każdego językiem oraz w rzeczowy sposób prezentuje przebieg i wyniki badania. W artykule brakuje jednak wyraźnego sformułowania wniosku końcowego, przez co nie poznajemy opinii autora na poruszany w badaniach temat.
    Celem badaczy było określenie, jak wykorzystywanie przez dzieci nowych technologii wpływa na rozpoznawanie przez nie emocji u innych osób. Początkowo wszyscy uczniowie wypełnili test, którego celem było sprawdzenie ich zdolności do rozpoznawania emocji u innych osób. Następnie zostali podzieleni na dwie grupy: eksperymentalną i kontrolną. Badanie polegało na zorganizowaniu dla grupy eksperymentalnej obozu, podczas którego uczestnicy nie korzystali z telefonów oraz innych podobnych urządzeń. Natomiast grupa kontrolna pozostała w szkole, a ich nawyki nie zostały ograniczone, ani zmienione. Badacze przypuszczali, że dzieci niekorzystające z urządzeń multimedialnych, znacznie poprawią swoje zdolności do rozpoznawania emocji u innych osób. Proponując ciekawą alternatywę dla używania przez uczniów urządzeń elektronicznych polegającą na wspólnym przebywaniu w pokojach oraz integracji, zachęcili ich do relacji bezpośrednich podczas obozu. Przypuszczenia badaczy okazały się trafne, a dzieci z grupy eksperymentalnej kolejny raz rozwiązując test wykazały większą zdolność do rozpoznawania emocji na podstawie wyrazu twarzy innych osób – niż uczniowie z grupy kontrolnej.
    Wniosek nasuwa się sam: zastępując aktywność skupioną wokół środków multimedialnych bezpośrednimi relacjami z innymi osobami jesteśmy w stanie znacznie poprawić zdolności do rozpoznawania emocji na twarzach innych osób, a co za tym idzie korzystnie zmodyfikować wrażliwość dzieci i sprawić by były bardziej empatyczne.
    Warto zwrócić uwagę, że w badaniu brały udział dzieci, które dopiero zaczynają korzystać z elektroniki, a ich zachowanie można skuteczniej modyfikować. Ciekawe jest, czy podobne wyniki uzyskalibyśmy prowadząc eksperyment na osobach dorosłych, które od lat korzystają z takich urządzeń. Być może pozytywny wynik takiego eksperymentu pozwoliłby nam na świadome rezygnowanie z korzystania z urządzeń technicznych służących komunikowaniu się, na rzecz komunikacji bezpośredniej z innymi ludźmi.

  2. Niesamowite Amerykańcy odkryli Amerykę!!!!
    mam takie osobiste pytanie, czy dobre samopoczucie badaczki i jej zespołu uzasadniało wydanie określonych pieniędzy (zapewne nie małych) na “badania” które de facto niczego nie dowodzą i niczemu nie służą?!

Comments are closed.

Related Posts
Czytaj dalej

Nieatrakcyjne imię

Mało popularne imię zmniejsza szansę na flirt – donoszą badacze na łamach czasopisma „Social Psychological and Personality Science”.…