Psychologia Technologie

Jak poprawić umiejętność rozpoznawania emocji?

Badania pokazują, że dzieci w wieku od 8 do 18 lat spędzają dziennie siedem i pół godziny, korzystając z różnego rodzaju mediów (telewizji, komputera, telefonu komórkowego). Badacze z University of California postanowili sprawdzić, jak wykorzystywanie przez dzieci nowych technologii do komunikowania się z otoczeniem, wpływa na ich rozwój umiejętności rozpoznawania emocji u innych osób.

Doktor Yalda T. Uhls wraz z zespołem podzieliła 12-letnich uczniów z tej samej szkoły na dwie grupy. Pierwsza wzięła udział w pięciodniowym obozie poza miastem, a druga została w szkole. Podczas trwania obozu dzieci nie mogły korzystać z żadnych urządzeń medialnych, miały natomiast wiele okazji do wzajemnych interakcji podczas grupowych zajęć oraz dzieląc pokoje. Dzieci, które zostały w szkole, spędziły pięć dni tak jak zwykle, bez żadnych ograniczeń dotyczących korzystania z mediów. “Wybraliśmy formę obozu, ponieważ umożliwiało to większą kontrolę nad zachowaniem dzieci. Poza tym było to bardziej naturalne rozwiązanie niż zabronienie im używania urządzeń elektronicznych w szkole” – tłumaczy doktor Uhls.

Zanim podzielono dzieci na grupy, poproszono je o wypełnienie testu, który umożliwia ustalenie zdolności rozpoznawania emocji przeżywanych przez drugiego człowieka wyłącznie na podstawie mimiki jego twarzy. Jest to jedna z najważniejszych umiejętności komunikacji niewerbalnej. Po pięciu dniach zarówno dzieci uczestniczące w obozie, jak i dzieci, które pozostały w szkole, raz jeszcze wypełniły ten sam test.

Zgodnie z przypuszczeniami psychologów umiejętności rozpoznawania emocji uległy istotnemu polepszeniu w przypadku dzieci, które wzięły udział w obozie. “Uważamy, że różnice wynikły przede wszystkim z ograniczenia dzieciom dostępu do popularnych mediów. Podczas obozu uczniowie mogli polegać wyłącznie na interakcji twarzą w twarz i to stanowiło podstawowy sposób ich komunikowania się z dorosłymi i rówieśnikami – podsumowują autorzy na łamach czasopisma „Computers in Human Behavior”.

Więcej informacji:
Uhls, Y., Michikyan, M., Morris, J., Garcia, D., Small, G., Zgourou, E., Greenfield, P. (2014). Five days at outdoor education camp without screens improves preteen skills with nonverbal emotion cues. Computers in Human Behavior, 39: 387-392. DOI: 10.1016/j.chb.2014.05.036
(C) Zdjęcie Jim Bauer
Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Konrad Bocian

Doktor psychologii, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii moralności, wpływu języka na poznanie i emocje oraz agresji. W wolnym czasie fan serii PES, magazynu Polityka, kolarstwa górskiego oraz pokera w wersji Texas Hold'em.