Czy Polacy są dumni ze swojej przynależności narodowej?

Zdecydowanie tak! Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej losowej próbie (N=1052) dorosłych mieszkańców Polski.

Zdecydowanie tak! Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej losowej próbie (N=1052)  dorosłych mieszkańców Polski.

Wśród osób, które odczuwają dumę z przynależności narodowej, najwięcej jest osób starszych, powyżej 65 roku życia (71%). Z drugiej strony osoby, które dumę odczuwają sporadycznie lub wcale to Polacy w wieku od 25 do 34 lat (38%).

Tylko siedmiu na stu ankietowanych, przyznaje, że często wstydzi się swojej narodowości i są to przeważnie osoby młode w wieku od 25 do 34 lat (10%). Wśród osób niepracujących najczęściej są to uczniowie i studenci (11%). Ze względu na uczestnictwo w praktykach religijnych są to głównie osoby niepraktykujące (11%).

Interesujące jest jak mało krytyczni wobec samych siebie jesteśmy. Tylko 4% ankietowanych przyznało, że bycie Polakiem lub Polką  jest dla nich źródłem dumy, ale także wstydu. Postawę bezkrytyczną najczęściej deklarują emeryci (73%), osoby praktykujące kilka razy w tygodniu (75%) oraz osoby o poglądach prawicowych (67%).

Więcej informacji:
CBOS, marzec 2010, Powody do dumy i wstydu dla Polaków
Print Friendly, PDF & Email
Total
0
Shares
3 comments
  1. Losowo? Nie potraficie ustalić próbki reprezentatywnej(ankietowanej).

Comments are closed.

Related Posts