Magda Formanowicz

1 post
Doktor psychologii. Post-doctoral Fellow na Uniwersytecie w Bernie w Szwajcarii. Moje zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim roli języka w kształtowaniu i interpretowaniu rzeczywistości społecznej.