Nie tylko my mamy problem, czyli nowy niebezpieczny herpeswirus

Holenderskie źródła podały właśnie informację, że w Oosterschelde zanotowano epidemię spowodowaną przez herpeswirusy, o których niezbyt często się słyszy. Podobne epidemie, być może także związane z tymi wirusami obserwowano – w miesiącach letnich – w rejonie Pacyfiku już w latach dziewięćdziesiątych XX w., choć uwagę zwracano wówczas na różne czynniki współwystępujące, takie jak interakcje między drobnoustrojem a organizmem gospodarza, występowanie bakterii z rodzaju Vibrio (V. splendidus) i/lub herpeswirusów (czy raczej wirusów herpes-like), czy nawet zanieczyszczenie środowiska. Powtarzające się masowe przypadki zakażeń przebiegających z dużą śmiertelnością doprowadziły wreszcie do odkrycia nowych wirusów z rodziny Herpesviridae. Oznaczono je symbolem OsHV-1.

Szczególnie dramatycznie sytuacja wyglądała dwa lata temu we Francji, kiedy to odkryto kolejny, trzeci genotyp wirusa OsHV-1 (OsHV-1 μVar), wyglądający na groźniejszy, niż to opisywano poprzednio. Pierwsze zakażenia zaczęto notować na przełomie kwietnia i maja. Były obarczone bardzo dużą śmiertelnością (40 – 100%), która dotyczyła zwłaszcza zakażonych w młodym wieku – do 18 miesiąca życia. Latem 2009 roku obecność wirusów stwierdzono także w Irlandii, tu śmiertelność dochodziła nawet do 95% i, w niektórych wypadkach, infekcje dotyczyły wszystkich grup wiekowych. Genotyp OsHV-1 μVar uznano za narastające niebezpieczeństwo, uznano też, że wymaga zdecydowanego reagowania.

No i dzięki wprowadzonemu systemowi szybkiego wykrywania herpeswirusów, dwa dni temu podano, iż wirus OsHV-1 μVar zaczyna znowu brykać. Tym razem w Holandii, gdzie nigdy przedtem go nie stwierdzano (być może na skutek tego, że takich badań w ogóle nie przeprowadzano). Na razie wiadomo tylko, że jego obecność nie wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością. Dalsze testy są prowadzone.

A teraz, żeby dłużej nie straszyć, dodam, że skrót OsHV-1 oznacza Ostreid Herpesvirus 1. I atakuje ostrygi. Rzeczywiście powoduje masowe letnie epidemiczne zakażenia u tych zwierząt, obarczone ogromną śmiertelnością (szczególnie młodych osobników). Ten syndrom, zwany summer mortality, opisywano w większości krajów rejonu Pacyfiku, gdzie hodowla ostryg odbywa się na masową skalę – w USA, Australii, Japonii. Wydaje się jednak, na razie przynajmniej, że zakażenia te nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzkich konsumentów. Naturalnie, wpływ epidemii na kwestie ekonomiczne jest często podnoszony i analizowany.

Więcej informacji:

1. http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640333&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_news_item_id=2008000
2. http://www.defra.gov.uk/foodfarm/farmanimal/diseases/monitoring/documents/oysters-france090828.pdf
3. http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/oyster_mortalities_en.htm
4. Sauvage, C., Pépin, J., Lapègue, S., Boudry, P., & Renault, T. (2009). Ostreid herpes virus 1 infection in families of the Pacific oyster, Crassostrea gigas, during a summer mortality outbreak: Differences in viral DNA detection and quantification using real-time PCR Virus Research, 142 (1-2), 181-187 DOI: 10.1016/j.virusres.2009.02.013
5. Segarra, A., Pépin, J., Arzul, I., Morga, B., Faury, N., & Renault, T. (2010). Detection and description of a particular Ostreid herpesvirus 1 genotype associated with massive mortality outbreaks of Pacific oysters, Crassostrea gigas, in France in 2008 Virus Research, 153 (1), 92-99 DOI: 10.1016/j.virusres.2010.07.011

Artykuł pochodzi z bloga http://sporothrix.wordpress.com

Print Friendly, PDF & Email
Total
0
Shares
One comment
  1. Jak to się tam zwało? Koewolucja antagonistyczna? My się bronimy przed wirusami, one kombinują jak naszą obronę zniweczyć. Ostrygi nie są zwolnione z obowiązku naturalnej selekcji ;)

Comments are closed.

Related Posts