Naukowcy dyskryminują samice

Badania przeprowadzane na szczurach pomagają naukowcom z wielu dziedzin. Jednak do tej pory nie zwrócono uwagi, że większość z testów prowadzana była jedynie na samcach. Okazuje się, że w wynikach wielu badań płeć osobników wcale nie jest brana pod uwagę.

Sytuacja spowodowana jest głównie różnicami w kosztach utrzymania zwierząt różnej płci. W przypadku szczurów samice muszą być poddawane kontroli poziomu hormonów w różnych stadiach cyklu. Z samcami nie ma tego problemu. Dodatkowo w przypadku niektórych badań, aby wyniki były miarodajne badacze musza mieć pewność, że cykl płciowy wszystkich samic jest zsynchronizowany. 

Astma, wylewy, ból czy choroby układu odpornościowego to zakres prac badawczych gdzie płeć może odgrywać istotną rolę, a mimo to do testów używano głównie samców– mówi profesor Irving Zucker z Kalifornijskiego Uniwersytetu w Berkeley.

Okazuje się na przykład, że w przypadku stwardnienia rozsianego, ciąża redukuje prawdopodobieństwo nawrotu choroby o 80%. Tego typu obserwacja byłaby niemożliwa, gdyby testy prowadzono jedynie na samcach.

Przed wprowadzeniem leku na rynek przeprowadza się testy na zwierzętach. Brak badań w zakresie jego wpływu na samice i samce może doprowadzić do sytuacji, w której badacze nie będą wiedzieć o ewentualnych efektach ubocznych. W latach 1997-2000 z rynku amerykańskiego wycofano 10 leków, które powodowały negatywne skutki dla zdrowia u przyjmujących je pacjentów. Jak się później okazało aż 8 z tych substancji powodowało wyższe ryzyko wystąpienia efektów ubocznych u kobiet niż u mężczyzn.

Naukowcy apelują do czasopism naukowych aby zwracały uwagę na publikacje, które nie zawierają wzmianki na temat płci badanych zwierząt. Jak wskazują zebrane przez Ivinga Zuckera i Annaliese Bery dane, biologia reprodukcyjna to jedyna dziedzina gdzie powszechnie stosuje się osobniki płci żeńskiej w badaniach wykorzystujących ssaki. W przypadku neurobiologii, fizjologii, immunologii lub farmakologii wykorzystuje się głównie samce lub nie wspomina w wynikach o płci badanych osobników.

Więcej informacji:
Wald, Ch., Wu, C., Of Mice and Women: The Bias in Animal Models, Science, 2010, 327, 1571 – 1572
Print Friendly, PDF & Email
Total
0
Shares
Related Posts