Energia wiatrowa niebezpieczna dla środowiska?

Do tej pory odnawialne źródła energii uważane są za jedyne nie zagrażające środowisku rozwiązanie nadchodzących problemów bezpieczeństwa energetycznego. Trudności zazwyczaj sprawiała ich wydajność lub lokalizacja. Liming Zhou wraz ze swoim zespołem rzucił nowe światło na potencjalne zagrożenie, jakie może nieść za sobą pozyskiwanie energii elektrycznej przy wykorzystaniu farm wiatrowych.

Jak się okazało, na podstawie wyników badań opublikowanych 29 kwietnia w czasopiśmie Nature Climate Change, rozległe farmy wiatrowe mogą wpływać na wzrost temperatury tuż przy powierzchni ziemi. Profesor Zhou do analiz wykorzystał zdjęcia satelitarne obejmujące tereny na zachodzie Teksasu, gdzie energia wiatrowa jest bardzo popularnym sposobem produkcji elektryczności. Na przestrzeni lat 2003 – 2011 liczba turbin wzrosła tu ze 111 do 2358, co może zasilić około trzech milionów średnich, amerykańskich domów.

Powszechnie stosowane w Teksasie turbiny wiatrowe okazały się być czymś w rodzaju wielkiego mieszalnika powietrza. W nocy warstwy chłodniejszego powietrza osiadające tuż przy powierzchni ziemi mieszane są z cieplejszym powietrzem z wyższych warstw. Analiza danych satelitarnych wykazała, że temperatura powierzchni ziemi na terenach teksańskich farm wiatrowych ulega ciągłemu wzrostowi od roku 2003. Wzrost temperatur w nocy w tym regionie wynosi 0.72 oC.

Taki stan rzeczy nie pozostaje bez wpływu na rolnictwo. Zazwyczaj farmy wiatrowe usytuowane są na terenach uprawnych, a zmiana temperatury tuż przy powierzchni ziemi nie może wpływać dodatnio na plony, szczególnie w przypadku obszarów borykających się z suszą. Rozwiązaniem mogłoby być stosowanie turbin umieszczonych na niższych wysokościach lub w ogóle zaprojektowanych w nieco inny sposób. To jednak wiązałoby się z ogromnymi kosztami, a przede wszystkim z obniżeniem efektywności urządzeń.

Sam profesor Zhou zaznacza, że wyniki jego badań powinny zostać zweryfikowane przez pomiary temperatur bezpośrednio na ziemi oraz porównanie ich z farmami wiatrowymi w innych miejscach na świecie. Jeśli jednak jego dane potwierdzą się, staniemy przed kolejną erą energetyczną, w której nawet odnawialne źródła energii stanowią realne zagrożenie dla naszego środowiska naturalnego.

Więcej informacji:
Zhou, L., Tian, Y., Roy, S.B., Thorncroft, Ch., Bosart, L.F., Hu, Y. (2012). Impacts of wind farms on land surface temperature. Nature Climate Change  doi:10.1038/nclimate1505

Print Friendly, PDF & Email
Total
0
Shares
Related Posts
Czytaj dalej

Made by China

Tuż przed organizowanymi w Pekinie Igrzyskami Olimpijskimi w 2008 roku Chiny próbowały ukryć przed światem nie tylko niewygodną…
Czytaj dalej

Kto zagraża Antarktydzie?

Traktat Antarktyczny jednoznacznie zakazuje wprowadzania nowych gatunków roślin oraz zwierząt na tereny jedynego, niezamieszkałego na stałe kontynentu na…