Krzysztof Leoniak

1 post
Student interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Zawodowo związany z dydaktyką oraz szkoleniami kompetencji miękkich. Interesuje się normatywnym wpływem społecznym oraz strategiami kształtowania zachowań pro-środowiskowych. W wolnym czasie poświęca się komponowaniu muzyki alternatywnej.