Czy wiesz, że?

Nie ma takiej rzeczy, jak „Świat Zachodu”, czy „świat rozwijający się”

Autor: Agata Kukwa

Dużo się działo na świecie przez ostatnie 10 lat. ONZ we wrześniu tego roku ogłosiło listę celów dla rozwoju państw. Nazwano je Milenijne Cele Rozwoju (Millennium Development Goals). Jest ich osiem i ich celem jest przeciwdziałanie biedzi i ubóstwu oraz nierównościom społecznym i ekonomicznym pomiędzy krajami całego świata. Hans Rosling pokazuje, że pewne założenia ONZ oparte są na danych, których interpretacja pozostawia wiele do życzenia. Tych informacji nie przeczytasz na pierwszych stronach gazet.

Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Agata Kukwa

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Magister technologii ochrony środowiska, inżynier ochrony i zarządzania środowiskiem. Obecnie doktorantka w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się nowymi technologiami oraz stymulowaniem działalności innowacyjnej w Polsce.