Psychologia

Inteligencja jest chłodna

Planując strój jaki założysz na rozmowę rekrutacyjną nie myśl jedynie o aspekcie estetycznym swojego ubioru. Komfort w tej sytuacji zapewni ci strój, który uwzględni nowe wyniki badaczy z Sopotu: aby udanie przejść przez rozmowę rekrutacyjną bądź przygotowany, że w czasie takiej rozmowy możesz czuć się zimniej niż zwykle.

W 2008 roku na łamach magazynu Science ukazał się artykuł opisujący badania nad wpływem odczuwanej temperatury na ocenę osobowości innych ludzi. Okazało się, że chwilowe trzymanie w ręku zimnego kubka skutkowało niższymi ocenami na skalach związanych z wspólnotowością ocenianej osoby (odczuwanie zimna skutkowało wrażeniem, że oceniana osoba również jest zimna; Williams & Bargh, 2008 – te badania opisywaliśmy już na badania.net). Badacze z Wydziału Zamiejscowego w Sopocie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (Magdalena Jędrzejewska, Ilona Reczek pod kierunkiem dr. Michała Parzuchowskiego i dr Aleksandry Szymków-Sudziarskiej) zbadali odwrotny kierunek tej relacji – sprawdzali jaki jest wpływ skupiania się na własnych cechach wspólnotowych lub sprawnościowych na oszacowania temperatury otoczenia.

Wracając do rozmowy rekrutacyjnej: odpowiedzi na pytania związane z pracą zawodową zmuszają nas do rozpatrywania swoich dokonań na kryteriach związanych ze sprawczością, takich jak ambicja czy inteligencja. W eksperymencie przeprowadzonym w SWPS zadaniem połowy z 80-ciu badanych było przeczytać krótki tekst i wczuć się w rolę bohatera, którego dokonania opisane były z perspektywy jego cech sprawnościowych, podczas gdy druga połowa badanych otrzymywała tekst podkreślający cechy wspólnotowe bohatera. Następnie badani pod pozorem oceny zadowolenia z efektów niedawno ukończonego remontu budynku w jakim przeprowadzano badanie odpowiadali na pytania o estetykę pomieszczeń oraz o temperaturę otoczenia. Badanie wykazało występowanie istotnych różnic w odczuwaniu zarówno subiektywnej (mierzonej na skali szacunkowej) jak i obiektywnej temperatury otoczenia (mierzonej za pomocą stopni Celsjusza) w zależności od aktywizowanych cech. Okazuje się, że przywoływanie tego rodzaju cech sprawnościowych wywołuje w badanych odczuwanie istotnie niższej temperatury otoczenia w porównaniu do sytuacji w której badani rozpatrują własną wspólnotowość (np. wnioskują o własnej lojalności lub życzliwości).

Co ciekawe, rozpatrywanie cech wspólnotowych wywierało ocieplający wpływ nie tylko na postrzeganie temperatury otoczenia, ale również na decyzje badanych. W ostatniej części badania, uczestnicy mieli za zadanie dobrać kolor opakowań różnych produktów codziennego użytku. Badani po aktywizacji cech wspólnotowych znacznie częściej decydowali się na cieplejszy kolor opakowań (75%), w porównaniu do tych badanych, których zadaniem było skupiać się na cechach sprawnościowych (35%).

Jeśli więc wybieramy się na egzamin warto jest zawczasu pomyśleć o cieplejszym stroju, natomiast podczas spotkań towarzyskich, gdzie kultywowane są wartości wspólnotowe możemy pozwolić sobie na bardziej odkrytą odzież, nie obawiając się przy tym, że zmarzniemy.

Więcej informacji:
Szymków-Sudziarska, A., Chandler, J., Ijzerman, H., Parzuchowski, M. & Wojciszke, B. (2013). Warmer hearts, warmer rooms: Focusing on positive communal but not agentic traits increases estimates of ambient temperature. Social Psychology.
Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Michał Parzuchowski

Jest redaktorem naczelnym badania.net. Jest doktorem habilitowanym na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Na tym samym Wydziale pełni funkcję kierownika Centrum Badań nad Poznaniem i Zachowaniem http://crcb.swps.pl. Interesuje się poznawczą psychologią społeczną oraz ucieleśnionym poznaniem.